Klik hier voor de wijzingen van de spelregels. In het PDF-bestand is ook een link opgenomen naar videoclips over de zgn. hybride icing.

De Engelstalige (web) versie van het spelregelboek 2014-2018 treft u hier aan. De Nederlandse vertaling volgt binnenkort.

Clubs die voor teams een informatiebijeenkomst willen organiseren in het kader van de wijzingen, kunnen een mail sturen naar de scheidsrechterscommissie van de Nederlandse IJshockey Bond.