Limburg Eaters luidt de noodklokken!!!

26 augustus 2014

Het bestuur van de Stichting Topijshockey Eaters Limburg laat weten dat ondanks de inspanningen van het afgelopen half jaar op een begroting van €375.000,- nog steeds een bedrag van € 60.000,- nodig is om een verantwoorde start mogelijk te maken.

Gedurende het seizoen zullen de financiering dan verder worden verwezenlijkt, gebruikmakend van het momentum van de competitie. Dit is gebruikelijk in het ijshockey. Tevens meldt het bestuur dat voorzitter Huub Wijckmans om persoonlijke redenen is teruggetreden. Er is nog geen nieuwe voorzitter aangewezen. Taken zullen onder de overige bestuursleden worden verdeeld. Emile Frieser (secretaris) zal de externe betrekkingen onderhouden.

Vele sponsoren blijken na een moeizaam seizoen 2013-2014 een afwachtende houding te hebben. Zelfs grote partijen, die in het verleden als vanzelfsprekend financieel klaar stonden, laten het dit seizoen afweten. De club heeft in de afgelopen maanden ruim 125 ondernemingen benaderd, waaronder alle grote concerns in de regio en vele daarbuiten. Het gros was niet bereid te sponsoren. Velen zijn afwachtende.

Zij willen eerst zien of er gestart wordt, een typische kip-ei-situatie. Initiatieven Alles staat klaar: een licentie, een sterk, hecht team dat sinds juni volop traint en conditioneel in staat is om hoog te eindigen, een nieuwe website en ijs waarin een splinternieuw logo, ontworpen door Mannen van 80, prijkt als symbool van de nieuwe koers die de club vaart, nieuwe online ticketverkoop, een nieuwe business club en ProLimburg, een zakelijk netwerkplatform, dat daaraan op professionele wijze mede invulling zal geven.

Daarnaast is er een betere samenwerking met jeugdorganisatie VJB Smoke Eaters dan in de afgelopen jaren. Er zijn plannen in ontwikkeling om de LACO business ruimte een betere uitstraling te geven en om de personele organisatie, waaronder zo’n 75 vrijwilligers, te professionaliseren en op te leiden. Dit alles wordt gedragen door het breedste bestuur dat de club ooit heeft gekend en dit alles onder hoge tijdsdruk in enkele maanden heeft weten te realiseren. Er wordt dus op alle fronten geïnvesteerd in vooruitgang.

Hoewel potentiële sponsoren hier onverdeeld positief op reageren lukt het vooralsnog onvoldoende om de afwachtende partijen over de streep te trekken en de financiering zeker te stellen. Problemen Eredivisie De problemen in de eredivisie zijn verre van beperkt tot Geleen. Van de 5 nog resterende Nederlandse eredivisieclubs is de financiële toekomst goeddeels onzeker. Laatstelijk ontviel Den Haag aan de competitie. In voorgaande jaren konden Amsterdam, Nijmegen, Groningen en Utrecht deelname ook al niet meer bekostigen. Na het terugtreden van Geleens hoofdsponsors begin 2013 is het dus niet vreemd dat de club moet vechten om overeind te blijven.

Het bestuur van de Eaters luidt daarom de noodklok en is een nationale discussie gestart over ingrijpende hervormingen om het Nederlandse ijshockey te behoeden voor een gewisse ondergang.

Indien niet uiterlijk op 31 augustus aanstaande alsnog de benodigde sponsorsteun wordt gevonden, zullen alle personeelscontracten worden ontbonden. Er zal dan worden bezien of er voor de start van het seizoen op 28 september een alternatieve modus voor deelname kan worden gevonden. Zo niet, dan valt voor dit seizoen het doek voor de Eaters en met grote waarschijnlijkheid voor de Nederlandse eredivisie competitie.

Tot dan zal het bestuur alles op alles zetten om een verantwoorde start alsnog mogelijk te maken. Het bestuur doet een oproep aan potentiële sponsoren en eenieder die de Eaters voor Limburg willen behouden om de club te steunen, op welke wijze dan ook. Welwillenden kunnen daartoe contact opnemen met het bestuur via info@eaters.nl of Ed Frieser ed.frieser@eaters.nl

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2024 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram