Toelichting begroting Limburg Eaters

28 augustus 2014

No Meta Box gallery field data found

Het bestuur heeft kennis genomen van de diverse reacties naar aanleiding van het gisteren geplaatste bericht waarin de noodklok
wordt geluid en het daarin opgenomen bedrag van de begroting.

Het bestuur begrijpt dat het genoemd begrotingsbedrag vragen oproept en denkt er goed aan te doen de onduidelijkheid die is ontstaan bij eenieder weg te nemen en verdere ruis te voorkomen.

Eaters Limburg heeft zoals bekend een begroting opgemaakt voor het seizoen 2014-2015 van € 375.000. Deze begroting is opgenomen als onderdeel van de licentieaanvraag bij de NIJB en als zodanig akkoord bevonden. Het eerder uitgebrachte persbericht zal de perceptie hebben opgeroepen dat voornoemd bedrag volledig is opgebouwd uit “harde” euro’s. Wij willen verduidelijken dat dit zeker niet het geval is. In de begroting is voor een omvangrijk bedrag rekening gehouden met kosten en opbrengsten die worden gemaakt op basis van zogenoemd bartering (het uitwisselen van goederen en diensten zonder feitelijke geldstroom). Sponsoring is en blijft uiteraard de meest essentiële inkomstenbron.

Daarnaast wil het bestuur, zonder nader in detail te treden,benadrukken dat de begroting een reële afspiegeling is van hetgeen benodigd is om op competitieve wijze deel te nemen aan de Nederlandse Eredivisie en zeker niet omvangrijk afwijkt van de werkelijke kosten van het seizoen 2013-2014. Dit in tegenstelling tot hetgeen her en der wordt beweerd.

Wij hopen hiermee eventueel bij u gerezen vragen voldoende beantwoord te hebben. Wij roepen nogmaals supporters, ondernemers en geïnteresseerden op Uw club, Uw spelers en Uw Eaters Limburg te steunen.

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2023 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram