Sinds enkele maanden ondersteunde Wouter het bestuur van de Eaters al op velerlei gebied en heeft hij in alle rust kunnen acclimatiseren. In die periode zijn het bestuur en Wouter naar elkaar toegegroeid en al snel ontstond het beeld dat hij een reeds lang openstaande vacature met succes zou kunnen invullen.

Het Bestuur van Stichting Topijshockey Eaters Limburg is verheugd en trots om Wouter Smeets te kunnen aankondigen als de nieuwe voorzitter van Limburg Eaters Geleen