Rabobank Clubkas Campagne, stem op EATERS!

8 mei 2017

De Rabobank Clubkas Campagne is er om de verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Het bedrag is bedoeld om de vereniging te ondersteunen bij activiteiten die ze ontplooit. De bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne is afhankelijk van het aantal stemmen dat uitgebracht wordt op de vereniging of stichting.

Na de fusie werd er in de werkgebieden van de voormalige Rabobanken Sittard-Geleen, Stein en Beek en Swentibold nog verschillend omgegaan met sponsoring. Hier heeft Rabobank Westelijke Mijnstreek uniformiteit in aangebracht. Daarnaast vindt Rabobank Westelijke Mijnstreek het belangrijk om haar leden inspraak te geven, in het toekennen van haar coöperatief dividend.

HIER KUNT U STEMMEN! (VANAF WOENSDAG)

De spelregels:

1. Wanneer vindt het stemmen plaats?
Het stemmen vindt plaats van 10 mei tot en met 23 mei 2017. HIER KUNT U STEMMEN! (VANAF WOENSDAG)

2. Wie mogen er stemmen op de verenigingen en stichtingen?
Alle klanten die per 1 januari van een kalenderjaar lid zijn van Rabobank Westelijke Mijnstreek mogen in dat kalenderjaar hun stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen.

3. Hoe werkt het stemmen?
Alle leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Wil een lid alle stemmen gebruiken, dan zal hij/zij dus op minimaal drie verschillende verenigingen/stichtingen moeten stemmen. Een lid kan op maximaal vijf verschillende verenigingen/stichtingen stemmen.

4. Waarom is gekozen voor vijf stemmen per lid?
Er is gekozen voor vijf stemmen per lid, zodat iemand meerdere clubs kan steunen. In een gezinssituatie is het vaak zo dat kinderen van meerdere clubs lid zijn. Zo kunnen meerdere clubs (per gezin) gesteund worden.

5. Wat is de waarde van een stem?
De waarde van een stem wordt jaarlijks bepaald.

6. Wanneer worden de leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek opgeroepen om hun stemmen uit te brengen?
De leden krijgen aan het begin van de stemperiode een oproep om hun stemmen uit te brengen.

7. Je kunt maximaal twee stemmen per club uitbrengen. Waarom is dat?
Zodat automatisch een verdeling over de verschillende verenigingen en stichtingen komt.

8. Moeten de leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek lid zijn van de vereniging/stichting waarop ze stemmen?
Nee, dit is niet nodig. De leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek mogen op alle verenigingen/stichtingen stemmen, die meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

9. Hoe kan een vereniging/stichting stemmen winnen?
Door de leden van de eigen vereniging/stichting op te roepen om bij vader, moeder, opa, oma, broer, zus, oom, tante, neef, nicht, vrienden en kennissen te informeren of ze lid zijn van Rabobank Westelijke Mijnstreek en te vragen hun vereniging/stichting te steunen.

10. Wat als ik de stemkaart met de unieke stemcode voor het stemmen kwijt raak?
Helaas kunnen wij de stemcode met de code maar één keer versturen. U kunt dan bellen met ons op telefoonnummer +31 (0)46 442 9 410. Zij kunnen uw stemcode telefonisch doorgeven.

11. Wat is er aan de hand als ik geen stemkaart krijg met een inlogcode om te kunnen stemmen?
Alleen klanten die per 1 januari van een kalenderjaar lid zijn van Rabobank Westelijke Mijnstreek mogen in dat kalenderjaar hun stemmen op de verenigingen en stichtingen uitbrengen. Als u na 1 januari lid geworden bent van de bank, krijgt u volgend jaar een uitnodiging om te stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.

12. Ik kan de club waarop ik wil stemmen niet vinden. Hoe kan dit?
In de stemmodule kan gezocht worden op naam, maar ook op plaatsnaam. Als de club niet te vinden is, voldoet deze niet aan de voorwaarden van de Rabobank Clubkas Campagne óf heeft de vereniging/stichting zich niet ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne.

13. Ik wil naast mijn eigen stemmen ook de stemmen van iemand anders invoeren. Kan dat?
Ja, dat kan. U moet dan wel eerst een keer op 'uitloggen' klikken. U komt vervolgens weer in het inlogscherm en kunt dan met een nieuwe code stemmen.

14. Ik heb geen computer. Kan ik iemand anders laten stemmen?
Ja, dit kan. U kunt de code aan iemand anders geven, die namens u de stemmen uitbrengt. U kunt natuurlijk ook samen met iemand anders stemmen op zijn/haar computer.

15. Ik heb geen computer. Kan ik mijn stemmen op iedere willekeurige computer uitbrengen?
Ja, dit is geen probleem.

16. Ik wil lid worden, zodat ik volgend jaar ook kan stemmen. Hoe doe ik dit?
U kunt lid worden als u klant bent bij Rabobank Westelijke Mijnstreek en minimaal één dienst afneemt. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op onze site. U kunt natuurlijk ook altijd bij één van onze kantoren binnen lopen. Onze medewerkers helpen u graag.

17. Ik ben klant van Rabobank Westelijke Mijnstreek. Waarom mag ik niet stemmen?
Alleen leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet ook automatisch lid. Klanten die minimaal één dienst afnemen mogen lid worden. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op onze site. U kunt natuurlijk ook altijd bij één van onze kantoren binnen lopen. Onze medewerkers helpen u graag.

18. Waarom moet je lid zijn om te mogen stemmen?
Rabobank is een coöperatie met leden. Onze leden hebben een streepje voor. De Rabobank Clubkas Campagne is een manier om onze leden rechtstreeks inspraak te geven in een gedeelte van onze winstbestemming.

19. Ik wil helemaal niet meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Kan dat?
Ja, dat kan. U hoeft dan niet te stemmen. Om uw stemmen niet verloren te laten gaan, kunt u ervoor kiezen om uw inlogcode aan iemand anders te geven.

20. Wat te doen als de code niet werkt?
De code bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Let u hierbij op het gebruik van hoofdletters en het onderscheid tussen bijvoorbeeld het cijfer '0' en de hoofdletter 'o' en het cijfer '1' en de hoofdletter 'i'.

21. Als ik mijn stemmen heb uitgebracht en al bevestigd heb, kan ik dan nog iets wijzigen?
Zodra u uw stemmen heeft bevestigd, is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen. U kunt dan niet meer opnieuw inloggen met de code.

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2024 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram