In verband met alle onzekerheden die er spelen met het Covid-19 virus heeft Vadim Geysbreghs doen besluiten om komend seizoen niet voor Snackpoint Eaters Limburg uit te komen maar het dichterbij huis te zoeken, zijn nieuwe club zal hem spoedig bekend maken.

Doordat België en Nederland elkaar als oranje en rood gebied bestempelen is het voor Vadim onmogelijk om te kiezen voor Nederland. Hij moet dagelijks uit Antwerpen komen en officieel moet je dan 10 dagen in quarantaine.

Eaters doet er alles aan om het seizoen 2020-2021 mogelijk te maken maar we hebben nog steeds te maken met alle uitdagingen die het Covid-19 virus veroorzaken.

Wij wensen Vadim veel sportief succes.