Frauduleuze internet praktijken treffen Eaters Organisatie

Unfortunately we recently are being confronted  with internet fraud. There is or are persons who, on  behalf of our organization, provide namely in the North America, (pre)contracts to, mainly young players. In these contract promises are being made with ridiculous high salary amounts and is mentioned that all costs being made will be reimbursed upon arrival.

Upfront only the amount for the ITC, international transfer costs, is being asked to be paid this probably is their only intention.


A false and incorrect email address is being used: 
eaterslimburg.nl@gmail.com and names of (former) coaches, (former) players and board members are being mentioned.

We as organization can only report all events to our local police and advice you doing the same at your end.

Sorry for any inconvenience being caused

Helaas hebben wij recent meermaals moeten constateren dat wij doelwit zijn van frauduleuze internet praktijken.

Er is iemand die in naam van onze organisatie, hoofdzakelijk in Noord-Amerika, (voor)contracten aanbiedt aan met name jeugdige spelers. In deze contracten worden beloftes gedaan over absurd hoge vergoedingen en wordt aangegeven dat alle gemaakte kosten bij aankomst in Geleen worden vergoed.


Enige wat er van gevraagd wordt is om op voorhand een “voorschot” over te maken aangaande de “ international transfer costs”  (ITC). Hier is het dan waarschijnlijk allemaal om te doen.

Er wordt een vals email adres gebruikt: eaterslimburg.nl@gmail.com en er worden namen in de valse contracten genoemd van (voormalig) coaches, (voormalig) spelers en bestuursleden.


Wij als organisatie kunnen niets anders dan aangifte doen van internet en persoons fraude en kunnen gedupeerden enkel adviseren om ook aangifte te doen.

Wij bieden onze welgemeende excuses aan mogelijke slachtoffers.


Raad van Commissarissen geïnstalleerd

“Een toekomstbestendige organisatie” was de uitdagende opdracht die het bestuur van Snackpoint Eaters Limburg zich enkele jaren geleden heeft opgelegd. Zorgen dat de in 1968 opgerichte Eaters klaar zijn voor een mooie toekomst. Ervoor zorgen er in Limburg de talentontwikkeling en ijshockey op Nederlands en Belgisch topniveau vanzelfsprekend zijn. In een tijd waarin professionaliteit en wettelijke eisen meer druk leggen op verenigingen vraagt dit om actie.

 

Op 3 juni 2021 is er een belangrijke vervolgstap gezet. Onder toeziend oog van Notaris Frenken is er tijdens een bijzondere bestuursvergadering een statutenwijziging goedgekeurd. Het 5 man sterke bestuur ondersteund door de vele commissies krijgen een 4 man sterke Raad van Commissarissen. Een adviserende en toezichthoudende groep ondernemers met aantoonbare ervaring op het vlak organisatorische, juridische, financiële, commerciële en technische zaken zullen toezien op de gemaakte plannen, ontwikkelingen en financieel beleid.

 

Het bestuur blijft natuurlijk volledig in charge!


De Snackpoint Eaters Limburg shirts voor het seizoen 2021-22

Zaterdagmorgen verraste voorzitter Ron Lahay en penningmeester Pascal Ceelen onze hoofdsponsor en naamgever van de club met de onthulling van de nieuwe wedstrijdshirts.

 

Zeb, de kleinzoon van Roger en Marlie pakte het nieuwe (uit)shirt uit en later overhandigde Ron en Pascal de ingelijste shirts voor in de zaken (Munstergeleen, Puth, Bunde en Susteren) of voor op kantoor.

 

Snackpoint Eaters Limburg zal als het seizoen weer opgestart mag worden wederom in het rood thuis spelen, de uitwedstrijden zal het witte shirt weer terug zijn.

 

Tegen september zal het shirt nog aangevuld worden met andere logo’s op de bekende plekken, hierover zullen we in de komende weken/maanden over communiceren.


Definitief einde seizoen 2020-2021

Clubs trekken stekker uit seizoen 2020-2021

 

De vijf Nederlandse ijshockeyclubs uit de BeNe League: Cairox Hijs Hokij, Snackpoint Eaters Limburg, UNIS Flyers Heerenveen, Select 4-U Nijmegen Devils en Zoetermeer Panters, hebben na onderling overleg besloten dit seizoen niet meer te starten met een competitie. Dit geldt zowel voor de BeNe League als het Nederlands kampioenschap en de Bekercompetitie. Dit betekent dat het seizoen 2020-2021 geen winnaar kent.

 

De clubs hadden al eerder besloten een start van de BeNe League uit te stellen tot in december van dit jaar. De maatregelen rondom COVID-19 maakte het vrijwel onmogelijk om een competitie op te starten. Vorige week kwam er een mogelijke verruiming van deze maatregelen door de overheid. De BeNe League werd als topcompetitie aangemerkt en dat betekende dat ijshockeywedstrijden en trainingen zijn toegestaan onder een strikt geldend protocol.

 

Inmiddels zijn de eisen van het protocol nu duidelijk geworden. De vijf Nederlandse clubs hebben het protocol uitvoerig bestudeerd en moeten helaas constateren dat het niet realistisch is om nog een fatsoenlijke verantwoorde competitie te gaan spelen. De financiële en organisatorische risico’s zijn te groot voor de clubs. De clubs hebben de volgende opsomming gemaakt:

 

• Er zijn geen toeschouwers toegestaan bij wedstrijden en daardoor geen inkomsten mogelijk uit recettes.

• Opbrengsten uit sponsoring zullen minder zijn bij het ontbreken van publiek op de tribunes.

• Protocol eist twee keer per week testen van de selectie en begeleiding op COVID-19. Dit is een aanzienlijke extra kostenpost voor elke club.

• Er is een groot risico m.b.t. het ordentelijk laten verlopen van een competitie. Besmettingen zullen een directe uitwerking hebben op het speelschema met het verplaatsen en uitvallen van wedstrijden.

• Een grensoverschrijdende competitie als de BeNe League heeft te maken met verschillende protocollen in de verschillende landen.

• Er is slechts nog maar een beperkte tijd beschikbaar voor het spelen van de wedstrijden. Inclusief een voorbereidingstijd zijn er onvoldoende speelweekenden over. De clubs moeten rekening houden dat de ijsbanen uiterlijk eind maart 2021 dicht gaan.

• Zoetermeer Panters heeft geen ijs meer beschikbaar door kostenreductie van de ijsbaan in Zoetermeer. Dit ten gevolge van de maatregelen van de overheid.

 

De clubs vinden het bijzonder jammer dit te moeten besluiten. Alle clubs zouden graag wedstrijden willen spelen, maar dan wel in een verantwoorde financiële en organisatorische omgeving.

 

Dit betekent dat de clubs zich nu gaan richten op een start in september voor het seizoen 2021-2022 en hopen dat dan alles weer zo goed als normaal en iedereen bovenal gezond is.


Dankbetuiging familie Notten!

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij alle mensen uit de “Eaters-familie”
bedanken voor de condoleances die wij ontvingen na het overlijden van Huub.

 

Tal van (oud)spelers, ouders van (oud)spelers, (oud)bestuursleden en supporters heb ons mooie persoonlijke berichten gestuurd.

 

Mister “Eaters”, Marcel Houben, was aanwezig bij de plechtigheid, die op 5 december jl. in besloten kring heeft plaatsgevonden. Hij heeft een pracht bloemstuk neergelegd op een vintagehouten ijshockeystick bij Huub. Deze heeft hij samen geschonken met oud goalie Hans Baggen.

 

Verder lag er een mooi bloemstuk van Mike Pellegrims die helaas niet aanwezig kon zijn i.v.m. geldende Coronaregels in Duitsland (Mannheim Adler).

 

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Huub in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

 

Hanny Notten-Ronda
Esther den Ouden-Notten
Patrick den Ouden


Nederlandse BeNe League clubs stellen plannen uit

De vijf Nederlandse BeNe League-teams hebben het afgelopen weekeinde met elkaar overlegd over het seizoen 2020-2021. Dit was hard nodig na de mislukte opzet van de ‘Dutch Hockey League’ en het plan van Hans Toonen voor een gedeeltelijke samenwerking met de Eerste divisie, wat onvoldoende draagvlak had.

 

De uitkomst van het overleg is dat wij als gezamenlijk doel hebben: starten met wedstrijden en een competitie, mits de omstandigheden dit toelaten. Vanwege de onzekere situatie zijn alle opties nog open, maar de voorkeur gaat uit om te beginnen met een Bekercompetitie en daarna een competitie samen met de Belgische teams. De Belgische clubs zijn bereid elke medewerking te verlenen die nodig is om dit mogelijk te maken.

 

Pas op de plaats
Door de recente maatregelen is er voorlopig een streep gezet door elk plan. Wij vrezen dat het verbod op groeps- en contactsporten nog zeker tot het einde van het jaar zal duren. Dat betekent voor de komende weken of maanden een pas op de plaats voor alle plannen en ideeën die er zijn.

Het is voor alle betrokkenen die deze sport een warm hart toedragen frustrerend en teleurstellend. Laten wij hopen dat er spoedig betere tijden aanbreken, waarbij het mogelijk wordt om na te gaan denken over trainen en het organiseren van wedstrijden.

 

Cairox Hijs Hokij Den Haag
Select 4-U Nijmegen Devils
Snackpoint Eaters Limburg
UNIS Flyers Heerenveen
Zoetermeer Panters


BeNe League teams maken pas op de plaats voor gehele Eerste Divisie

Geen Nederlandse teams in de BeNe League, de Eerste Divisie zonder communicatie op voorhand stopgezet, tweede teams dan wel oekomstteams die uit hun league werden getrokken, de relatie met de Belgen stond onder druk, een patstelling tussen clubs en IJshockey Nederland en een Dutch Hockey League. Er was wat te doen in Nederland om het ijshockey, waarin de verhoudingen niet voor het eerst op scherp werden gezet.

 

BENE LEAGUE: STREEP DOOR ALLE INITIATIEVEN
Het meest recente initiatief van Zoetermeer-voorzitter Hans Toonen, kreeg bij een belangrijk deel van de Eerste Divisie geen voet aan de grond. Om deze impasse te verbreken hebben de vijf Nederlandse BeNe League teams, collectief en zelfstandig, besloten om een stap opzij te doen en zo de gehele Eerste Divisie de ruimte te geven. Het besluit komt erop neer dat Heerenveen, Nijmegen, Zoetermeer, Den Haag en Geleen uit alle initiatieven, proefballonnetjes of ideetjes stappen van alle partijen.

Zo komt er niet alleen ruimte voor de teams van de ‘eigen’ verenigingen, vaak gezien als tweede teams, maar ook de eerste teams die in de Eerste Divisie spelen. Deze competitie kan dus in feite per direct weer opgestart worden na de abrupte stop van vorige week, toen IJshockey Nederland het volledige programma opschortte en de Dutch Hockey League lanceerde. Hierin zouden de BeNe League teams en de ‘tweede teams’, aangevuld met Tilburg Trappers Toekomstteam gezet worden. Leeuwarden, Groningen, Amsterdam, Breda, Eindhoven, Utrecht, Den Bosch en Dordrecht zouden dan de nieuwe Eredivisie moeten gaan vormen. Voor de Dutch Hockey League was, bij de door de bond aangewezen teams, geen enkel draagvlak.

 

Luister nu de Podcast:  ́Het ontbreekt het bestuur van IJshockey Nederland aan leiderschap.

 

BENE LEAGUE TEAMS BERADEN ZICH
De vijf achtergebleven BeNe League teams zullen zich de komende weken en maanden moeten beraden over hoe nu verder, plus wanneer daar invulling aan gegeven kan worden. Door het genomen besluit staan veel spelers, inclusief een kleine 30 internationals, voorlopig zonder wedstrijden aan de kant. Een zeer onwenselijke situatie. Deze spelers willen graag starten met een competitie, bij voorkeur op een zo hoog mogelijk niveau. Alle mogelijke opties worden wederom onderzocht om dit te bewerkstelligen. De kans dat er op korte termijn gestart kan gaan worden in welke vorm dan ook, lijkt hiermee volledig van de baan.


Steun Eaters via Rabo Clubsupport!

Ook dit jaar doet Snackpoint Eaters Limburg weer mee met de Rabo ClubSupport. Een mooie actie van de Rabobank waarmee leden van deze bank op hun favoriete lokale club kunnen stemmen.

Elk Rabobank lid mag in totaal vijf punten verdelen onder hem of haar favoriete verenigingen en stichtingen, waarvan maximaal twee sterren op dezelfde club. Uiteraard hopen we weer op heel veel stemmen zodat we ook dit jaar een prachtig bedrag tegemoet kunnen zien.

 

Waarom deze actie?
De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert Rabobank haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met elkaar ons land – buurt voor buurt – sterker maken. Met Rabo ClubSupport beslissen leden mee via welke clubs en verenigingen een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

 

Als Rabobank lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt.

 

Van 5 t/m 25 oktober kunnen de leden van de Rabobank stemmen. Zij kunnen dit doen door in te loggen in de Rabobank-app of op de Rabobank website en dan via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport. Leden van de Rabobank, stem op Snackpoint Eaters Limburg en geef de 2 punten aan ons!

 

In november vinden de uitreikingen van de Rabo ClubSupport cheques plaats. Meer info over deze actie is te vinden op www.rabo-clubsupport.nl/

 

Lid worden Rabobank
Heeft u een rekening bij de Rabobank maar nog geen lid? U kunt op www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ lid worden van de Rabobank en dan volgend jaar meedoen met deze leuke actie van de Rabobank!

Jouw stem is geld waard! Steun ons met de Rabo Clubsupport!
stem op snackpoint eaters Limburg

Geen Nederlandse teams in BeNeLeague

De Nederlandse deelnemers aan de grensoverschrijdende BeNeLeague hebben collectief besloten dit jaar niet deel te nemen. De komende dagen wordt gekeken hoe het mogelijk is om zo veel mogelijk spelers de kans te geven dit seizoen toch te ijshockeyen.

 

Dat hebben de clubs in overleg met de BeNeLeague en IJshockey Nederland op vrijdagavond besloten. ‘Het was voor iedereen een enorm moeilijke beslissing’, zegt voorzitter Danny Micola van de stichting achter de BeNeLeague. ‘Het is deze week vijf jaar geleden dat de competitie van start ging en de Nederlandse en Belgische teams hebben mooie seizoenen gespeeld. Door de unieke en nare situatie waarin we als maatschappij verkeren kunnen we dat voor dit jaar geen vervolg geven.’

 

De Nederlandse clubs in de BeNeLeague, Den Haag, Geleen, Heerenveen, Nijmegen en Zoetermeer, werkten de afgelopen weken toe naar een situatie om op 1 december met de competitie te kunnen beginnen. Micola: ‘De clubs hebben echt enorm veel goed werk verricht en het leek erop dat het mogelijk was om op 1 december te beginnen. Door de persconferentie van afgelopen maandag is echter veel veranderd. De beslissing om geen publiek toe te staan is weliswaar maar voor drie weken, maar niemand weet hoe de situatie dan is. Onder die voorwaarden was het voor te weinig clubs mogelijk om op financieel verantwoorde wijze aan de BeNeLeague deel te nemen.’

 

Voorzitter Ron Lahay; Na maanden van keihard werken op alle vlakken is er een besluit genomen gebaseerd op financiële haalbaarheid, praktische uitvoerbaarheid en niet op de laatste plaats GEZONDHEID. Helaas zal komend seizoen geen BeNe-League worden gespeeld. We zullen alles in het werkstellen op het team, de fans, vrijwilligers en sponsoren betrokken te houden. We bedanken iedereen die op welke wijze dan ook, geprobeerd heeft een steentje bij te dragen aan het BeNe-League seizoen 2020-2021.

 

Doelstelling bij IJshockey Nederland is om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk spelers dit seizoen toch kunnen ijshockeyen. Voorzitter Jan Hopstaken van de ijshockeybond: ‘We hebben deze week uitgebreid overlegt met teams uit de Eerste Divisie en uit de BeNeLeague om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Doelstelling daarbij is ook om de bestaande Eerste Divisie zo veel mogelijk te waarborgen, want ook voor hen is dit een vervelende situatie. Daar is keihard gewerkt richting het komende seizoen. Afgelopen woensdag is daarover een bestuursbesluit genomen, waarover we zo spoedig mogelijk naar buiten treden.’

 

De Nederlandse clubs vinden het genomen besluit vooral ook buitengewoon vervelend voor de Belgische collega’s. ‘De samenwerking is goed en hopelijk ontwikkelt de situatie zich de komende maanden dusdanig goed dat de teams zich volgend jaar weer kunnen inschrijven om voort te bouwen op de succesvolle seizoenen die er geweest zijn’, aldus voorzitter Micola van de BeNeLeague.


Eaters Rabobank Clinic

Op zondag 27-09-2020 heeft in de ijshal van Glanerbrook de Eaters Rabobank Clinic plaatsgevonden. Deze clinic is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Zuid-Limburg West, Snackpoint en ’t Gebaortehoes.

Het initiatief is het begin van een nog innigere samenwerking tussen VJB Smoke Eaters (Vereniging Jeugd Belang) en STEL (Stichting Topijshockey Eaters Limburg).Vanwege de COVID-19 perikelen heeft dit evenement helaas achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, er werden uitsluitend ouders van de spelers toegelaten in de ijshal. Om een toestroom van publiek te voorkomen heeft de organisatie helaas moeten besluiten om het event pas achteraf bekent te maken.

Om 18.00u ging een groot gedeelte van de selectie van Snackpoint Eaters Limburg samen met hoofdcoaches Gints Bikars en assistent coach Alf Philippen het ijs om op een training te verzorgen voor de U8 en U10 teams van de VJB. Na 45 minuten keihard werken klonk het fluitsignaal voor de welverdiende versnapering! Na het omkleden werden de spelers van de beide U-teams door Marlie en Roger Gielen, trotse hoofdsponsor van Snackpoint Eaters Limburg, getrakteerd op een lekkere warme snack.

Aansluitend zijn de U12 en U14 teams het ijs opgegaan om samen met het de andere helft van de selectie van Snackpoint Eaters Limburg en beide coaches te trainen, de training van deze teams was minimaal net zo intensief als de training van de vorige groep en ook voor deze groep gold, hard werken moet beloond worden dus toen omstreeks 19.45u het finale fluitsignaal klonk stonden Marlie en Roger wederom klaar met een meer dan uitgebreide snackschotel voor spelers en begeleiders. Ook deze schotel heeft nooit de kans gehad om af te koelen! In een vloek en een zucht verdwenen de heerlijke hapjes in de hongerige magen.

Na een dweilpauze begon om 20.00u het grote werk! Het eerste divisie team van VJB ging de strijd aan met de selectie van Snackpoint Eaters Limburg. Bij het eerste divisie team stonden de coaches Frans en Wil Zwarthoed achter de bank. De coaches van Snackpoint Eaters een goed overzicht kregen van wat er op het ijs gebeurde. Aan de uitslag van deze “wedstrijd” mag geen enkel waardeoordeel worden gehecht, belangrijk was A, dat de spelers van beide teams plezier hadden en B, dat de coaches van beide teams een indruk kregen van wat er goed gaat en waar nog aandacht aan moet worden besteed.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond. Een avond waarvan we hebben afgesproken dat deze zeker voor herhaling vatbaar is en een avond die mogelijk is gemaakt door:

Rabobank Zuid-Limburg West
Snackpoint
Rob Smits van ’t Gebaortehoes
De vele vrijwilligers van VJB Smoke Eaters en STEL

Videoreportage ‘t Gebaortehoes

Fotoreportage Lex Eckhardt