SEIZOENKAARTEN

Reactie IJshockey Nederland biedt perspectief

De Nederlandse clubs die IJshockey Nederland hebben verzocht voor toestemming om te onderzoeken of toetreding tot de Duitse ijshockeycompetitie in de Regional Liga West mogelijk is, hebben in de basis een positief antwoord gekregen.
STEL-voorzitter Ron Lahay is begrijpelijkerwijs blij met deze opstelling van IJshockey Nederland: “Na een moeilijke week biedt dit zeker perspectief. We kunnen in ieder geval weer vooruit.”

De agenda van de Eaters-preses zal de komende weken waarschijnlijk weinig gaten vertonen. Lahay: “Ik denk dat er heel wat gesprekken zullen plaatsvinden voordat we precies weten hoe het komende seizoen er voor ons uit gaat zien.

 

Maar de positieve houding van IJshockey Nederland, geeft moed om aan iets moois te bouwen.”


BeNe League definitief van de baan, wat zijn de opties!

Helaas is de afgelopen dagen gebleken dat er definitief een einde komt aan de Stichting Grensoverschrijdend ijshockey en de samenwerking tussen IJshockey Nederland en de KBIJF met betrekking tot het gezamenlijk organiseren van de BeNe League competitie. Het blijft spijtig te constateren dat de favoriete optie van alle betrokken clubs niet kan worden gerealiseerd.

 

Dinsdagavond hebben de voorzitters van Den Haag, Geleen, Heerenveen en Zoetermeer met elkaar overleg gehad over de ontstane situatie.

 

Er werden diverse opties besproken;

 

1. De BeNe League teams laten deelnemen in de Eredivisie competitie is voor zowel IJNL als voor de clubs geen optie;

 

2. De BeNe League teams uit laten komen in een topcompetitie met zes gelijkwaardige teams is voor de clubs zoals bekend geen realistische optie;

 

3. De clubs voelen een hoge mate van verantwoordelijkheid voor de spelers (ca. 80) en alle betrokkenen bij het ijshockey en willen voorkomen dat deze tussen wal en schip vallen. 

 

De conclusie van de vier clubs is dat er feitelijk maar één optie overblijft waarvan het de moeite is om de haalbaarheid nader te onderzoeken en dit betreft een samenwerkingsverband met de clubs die uitkomen in de Duitse Regionale Liga West. In het seizoen 2022-23 nemen hier voorlopig 10 teams (6 Duitse en de 4 Belgische ‘BeNe League teams’) aan deel, de inschrijving loopt tot 15 juli. 

 

Den Haag, Geleen, Heerenveen en Zoetermeer hebben daarom vanmiddag IJNL gevraagd hieraan haar medewerking te verlenen, zodat de clubs de komende dagen de verkenning kunnen starten of de samenwerking met de Duitse competitie haalbaar is.

 

Voor de Geleense fans zou het een fantastische uitbreiding zijn met 6 Duitse teams, aangezien deze nagenoeg allemaal in onze regio (rond de 100 km) liggen, op EC Lauterbach (330 km) na. Voor Den Haag, Heerenveen en Zoetermeer komt er dan echter een paar honderd kilometer reistijd bij, maar een liga met 14 teams zou natuurlijk geweldig zijn voor het ijshockey!


Nederlandse clubs wederom verrast door plan B van Belgische clubs…

Waar de Nederlandse clubs nog in gesprek waren over een doorstart van de BeNe League met IJNL, hakken de Belgische clubs gesteund door hun federatie, de knoop door en sluiten zich aan de Duitse Regionaal Liga.

 

Deze liga zal nu uit 10 teams bestaan en eind september starten.

 

Ondertussen zijn de 5 NL clubs (Geleen, Tilburg, Heerenveen, Zoetermeer en Den Haag) nog in gesprek met de bond. Als de NL clubs zich ook eventueel willen aansluiten bij de Regional Liga dan zal IJNL de clubs ‘vrij’ moeten geven.

 

Binnenkort meer nieuws!


Snackpoint Eaters Limburg compleet verrast door besluit IJshockey Nederland

Voorzitter Ron Lahay van S.T.E.L., de stichting die Snackpoint Eaters Limburg bestuurt, werd gisteravond onaangenaam verrast door het besluit van IJshockey Nederland om te breken met de Belgische IJshockey Federatie en zich daarmee terug te trekken uit de BeNe-League.

 

Volgens Lahay is dit een eenzijdig besluit waar S.T.E.L. niet achter staat. Net als collegae-bestuurders was hij niet op de hoogte van deze beslissing toen IJshockey Nederland e.e.a. publiceerde op hun website.

 

Lahay: “We zitten midden in de voorbereiding op een nieuw seizoen en zijn enthousiast bezig met een vergaande professionalisering van onze organisatie. Alle Nederlandse en Belgische clubs waren in afwachting van een reactie op een unaniem voorstel voor een opzet voor een grensoverschrijdende competitie voor komend seizoen. De reactie van IJshockey Nederland kwam gisteravond dan ook als een totale verrassing.

 

Ik ben er helemaal kapot van. We zijn gewoonweg voor het blok gezet – wat mij betreft een ongehoorde en onacceptabele manier van handelen. We zullen kijken wat dit voor gevolgen heeft en hoe we hier verder mee om moeten gaan.”


IJNL BEËINDIGT PER DIRECT DE DEELNAME AAN DE BENE-LEAGUE

IJshockey Nederland heeft de verdere samenwerking en ontwikkeling met de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie (KBIJF) in de grensoverschrijdende BeNe-League competitie per direct beëindigd.

 

Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen, in de aanloop naar en gedurende het afgelopen seizoen, is in overleg met de Nederlandse BeNe-League clubvoorzitters een proces gestart voor de zoektocht naar de invulling van een positieve en vruchtbare samenwerking met de Belgische collega’s in de BeNe-League. Dit open en transparante proces heeft via meerdere contactmomenten geleid tot enkele gezamenlijke uitgangspunten voor de continuering van de samenwerking in de BeNe-League.

Ondanks alle inspanningen van de zijde van de bond en clubbestuurders heeft IJshockey Nederland helaas vast moeten stellen dat de door de KBIJF verkozen uitgangspunten haaks staan op de normen, waarden en ambitieplannen van IJshockey Nederland.

Bij gebrek aan voldoende draagvlak ziet IJshockey Nederland daarom helaas geen heil meer in de voortzetting van verdere samenwerking met de KBIJF waardoor er een einde komt aan de BeNe-League. De afgelopen jaren heeft de BeNe-League een positieve impuls gegeven aan de sportieve ontwikkelingen van het ijshockey in beide landen, maar over de manier waarop dit een vervolg zou moeten krijgen in het seizoen 2022/2023 is helaas geen overeenstemming gekomen.

IJshockey Nederland richt zich daarom vanaf nu op de voorbereidingen voor de inrichting van een sterke nationale Nederlandse (beker)competitie op het allerhoogste niveau in het seizoen 2022/2023. Met alle kennis en kunde in het Nederlandse ijshockey en de waardevolle ervaring met de grensoverschrijdende competitie in de vorm van de BeNe -League heeft het bestuur van IJshockey Nederland er alle vertrouwen in dat het nationale ijshockey met de gekozen koers een positieve toekomst tegemoet gaat.

 

bron:IJNL


Nieuwe werkgroep communicatie

De Stichting Topijshockey Eaters Limburg (S.T.E.L.) werkt sinds kort met een nieuwe Werkgroep Communicatie. Deze werkgroep bestaat uit zes personen en heeft zich tot doel gesteld de uitingen namens S.T.E.L. verder te professionaliseren, om zo gelijke tred te houden met de bestuurlijke, organisatorische en technische ontwikkeling van het Geleense ijshockey.

 

Voorzitter Ron Lahay heeft daarbij de eindverantwoordelijkheid als het gaat over uitingen over bestuur en organisatie. Peter Knops neemt het technische gedeelte voor zijn rekening.

 

Ben Dols en Ron Moors (die al samenwerkten aan het Eaters-boek TROTS. STRIJD. PASSIE.) leveren teksten en beeldmateriaal aan. Jos Janssen (die ook bijdroeg aan het jubileumboek) zet zijn schrijverskwaliteiten in voor de wekelijkse wedstrijdverslagen.

 

Michel Ruipers doet wat hij al sinds jaar en dag doet: hij plaatst de uiteindelijke items op websites en social media-kanalen, of stuurt berichten richting de pers.


Even voorstellen, het nieuwe teammanagers duo!

Het Geleense top-ijshockeyteam Snackpoint Eaters Limburg heeft een nieuw Teammanagersduo aangetrokken in de personen van Lars Engwegen (31) en Zvonko Gibbels (60).

 

Zij volgen daarmee Peter Knops op die enige tijd terug uit deze functie stapte maar als bestuurslid Technische Zaken nog steeds nadrukkelijk aan de club verbonden is. 

 

Klik hieronder op een van de namen voor meer informatie over de mannen.

 

Zvonko Gibbels

Het Geleense top-ijshockeyteam Snackpoint Eaters Limburg heeft een nieuw Teammanagersduo aangetrokken. De ene helft van het duo is Zvonko Gibbels.

 

Gibbels (60) is een geboren en getogen Geleendenaar en een Eater in hart en nieren. Toen de club in 1968 werd opgericht , was de jonge Zvonko al van de partij. Toen de Tsjechische goalie Vaclav Sochor een jaar later vanuit Tsjechië de Geleense gelederen kwam versterken en ook bij trainingen betrokken raakte, stelde hij voor dat Zvonko in de goal ging staan.

 

Volgens eigen zeggen is hij daar nooit meer weggegaan. 

Gibbels doorliep vanaf de E-jeugd alle juniorploegen van Smoke Eaters en debuteerde op zijn veertiende in het eerste team. Vanaf zijn 16e was hij een vaste waarde in dit team en speelde voor de nationale jeugdploeg twee EK’s en een WK (1979/1981). Acht seizoenen lang prijkte hij op de Eaters-wedstrijdsheets. Toen hij eindexamen moest doen in 1986, stopte hij. Drie jaar lang bleven zijn goalieschaatsen in de tas en richtte hij zich op het opbouwen van een maatschappelijke carrière. Totdat Den Bosch hem benaderde. Alle twee hun goalies waren geblesseerd geraakt en hij was de enige speelgerechtigde doelverdediger in Nederland die beschikbaar was. Zvonko stemde toe en ongetraind stapte hij het ijs op… tegen Smoke Eaters: “We verloren met 1-15 maar ik had een geweldige avond. Het voelde zo goed om weer op het ijs te staan.”

 

Gibbels speelde in totaal nog vier seizoenen voor de Red Eagles maar stopte toen definitief. Toen zijn stiefzoon ging ijshockeyen en Zvonko op de tribune zat, zag hij een talentvolle goalie in het team van zijn zoon: Rowan Delil. “Ik raakte aan de praat met de andere ouders die ook op de tribune zaten. Ik zag potentie in hun zoon en bood begeleiding aan,” aldus Zvonko. Zo ontdekte hij eigenlijk een kant van zichzelf die hij nog niet kende. “Het was een spontaan gebaar maar ik wist eigenlijk helemaal niet of ik het geduld daarvoor had. Het lukte echter wonderwel.”

 

Zo raakte Gibbels ook betrokken bij het eerste team: “Andy Tenbult was toen de coach en hij vroeg mij om eens met de toenmalige goalie Björn Steijlen te gaan praten. Björn was door de coach uit het doel gehaald en de jonge Belg baalde daar behoorlijk van. “Zo erg dat hij de kont tegen de krib dreigde te gooien,” legt Zvonko uit. “Ik ben toen met hem gaan praten, als goalie tot goalie. Dat heeft gewerkt. Zo ben ik als goalie-coach aan de slag gegaan. Kijk, ik hoef die mannen niet uit te leggen dat ze pucks moeten tegenhouden, dat weten ze wel. Maar het mentale gedeelte, dat is bij hen zeer belangrijk. Het blijven natuurlijk aparte figuren die een speciale behandeling nodig hebben.”

 

Nu gaat Zvonko dus aan de slag als teammanager. Heeft hij daar lang over moeten nadenken? “Nee, eigenlijk niet,” reageert hij. “Ik heb geen ervaring als TM. Wat het werk inhoudt is even afhankelijk van wat er voor met name nieuwe spelers geregeld moet worden. Coach Jeffery van Iersel is al een tijdje bezig met de nieuwe spelersgroep. Ik word daarin gekend omdat ik veel spelers ken maar ik heb geen beslissende zeggenschap in wie er komt en wie niet.”

 

Verder weet hij uit ervaring dat een TM regelmatig in een spagaat zit. Hij zit tussen spelers en bestuur in en kan dus in die zin van beide kanten als pispaaltje worden gebruikt. Maar wie Zvonko een beetje kent, weet dat hij daar wel mee om kan gaan. “Ik hou van eerlijkheid,” legt hij uit. “Integriteit en loyaliteit heb ik hoog in het vaandel staan. Afspraak is afspraak. Wie zich daar niet aan houdt, heeft aan mij een kwaaie.”

Over Jeffery van Iersel gesproken: die kent Zvonko uit diens speeltijd bij Eaters omdat hij toen al goalie-coach was. “Ik was blij om te horen dat Jeffrey de nieuwe coach werd. Hij is een nuchter, no-nonsens persoon die – net als ik – van heldere afspraken houdt. Wat hij bij zijn vorige clubs heeft gepresteerd, spreekt voor zich. Ik zie het komende seizoen met hem aan het roer dan ook met belangstelling en vertrouwen tegemoet.”

Lars Engwegen

Het top-ijshockeyteam Snackpoint Eaters Limburg heeft een nieuw Teammanagersduo aangetrokken. Naast Zvonko Gibbels, is ook Lars Engwegen toegetreden tot de staf van de Geleense club.

 

Lars was vijf jaar oud toen hij in 1996 bij Rob’s Sportshop een paar skeelers ging kopen.

 

Hij werd aangesproken door Hans Baggen (voormalig goalie van de Geleense ijshockeyclub). Of hij geen zin had om eens te komen ijshockeyen. Lars stemde toe en is nooit meer weggegaan. .

Eerst in de schaatsklas bij Al Raymond, toen bij de Mini’s waar Peter Knops coach was. Zijn teamgenoten waren o.a. Lars van Sloun, Brian Mens, Dean Moors, en Thierry Knops. Wat weet hij zich nog te herinneren van zijn jaren bij de Smoke Eaters-jeugd? “Met de Welpen werden we kampioen,” begint Lars. “Met het D-team verloren we de finale tegen Tilburg. Wat me ook altijd zal bijblijven waren de dubbele weekenden. Met uitrusting aan in de auto naar een uitwedstrijd van de D-tjes met Harry Loos als coach en daarna weer met de uitrusting aan terug naar Geleen voor de thuiswedstrijd met het C-team. Ik wilde geen seconde ijstijd missen.”

 

Met die instelling debuteerde Lars in 2008 bij het eerste team van Ruijters Eaters dat onder leiding stond van Uli Egen. Het daarop volgende seizoen won hij met Mike Pellegrims als coach de Beker van Nederland en twee seizoenen daarna werd hij zelfs Kampioen van Nederland met Chris Eimers aan het roer. “Wat een ongelofelijk seizoen was dat,” blikt Engwegen terug. “Alles klopte dat jaar, behalve de halve finale om de Beker die we verloren van Tilburg. Verder echt een topseizoen. En dat ik daar als Geleense speler volwaardig in de ploeg meedraaide, was gewoon schitterend. Dat neemt niemand me meer af.”

 

In de jaren daarna bleef sportief succes voor hem uit, ondanks een gewonnen Ron Berteling-schaal en de Larry van Wieren-cup. Na een uitstapje van twee seizoenen bij Luik (waar hij ook een keer de Beker wist te winnen) keerde Lars weer terug aan de Kummenaedestraat. Afgelopen seizoen waren er goede verwachtingen maar door diverse oorzaken, waar corona de belangrijkste van was, was er van een geslaagd jaar geen sprake. Voor Lars persoonlijk al helemaal niet. Hij moest gedwongen door een heupblessure, waar niets meer aan te doen was, vroegtijdig de schaatsen aan de wilgen hangen.

 

Lars “Ik heb laatst nog een onderzoek in het ziekenhuis gehad, waarbij een zgn. infiltratie is uitgevoerd. Helaas bleek dat er niets meer aan te doen was. Het risico was gewoon te groot. Maar ik wil niet weg uit die ijshal…” En toen was daar de vraag van het bestuur of hij samen met Zvonko Gibbels het Teammanagement wilde verzorgen. Kwam die als geroepen? Lars: “Ja. Ik moet toch wat. Ik wil bij het ijshockey betrokken blijven. En als ik niet óp het ijs mijn bijdrage aan succes kan leveren, dan op deze manier. Ik denk ook dat dat goed mogelijk is. Vanuit mijn werk als intermediair ben ik gewend om als tussenpersoon op te treden, om wensen en behoeftes op elkaar af te stemmen en te finetunen. Ik heb altijd een grote bek gehad over wat er allemaal niet klopte en beter moest en daar kan ik nu daadwerkelijk mee aan de slag.”

 

Waar denkt hij dan specifiek aan? Wat moet er beter? Wat is zijn plan? Engwegen: “Ik wil me bezig houden met persoonlijke begeleiding en het sportklimaat, iets wat door de jaren heen toch steeds minder is geworden. Ik was samen met Lars van Sloun al de vertaler naar het bestuur van wat er in de spelersgroep leefde. Ik denk dat er van daaruit al van beide partijen voldoende respect naar mij is, zodat ik daar nu resultaat mee kan boeken.”

Peter Knops

Het Geleense top-ijshockeyteam Snackpoint Eaters Limburg heeft een nieuw Teammanagersduo aangetrokken in de personen van Zvonko Gibbels (60) en Lars Engwegen (31).

 

Zij volgen daarmee Peter Knops op die enige tijd terug uit deze functie stapte maar als bestuurslid Technische Zaken nog steeds nadrukkelijk aan de club verbonden is.

 

Peter over de functie van Teammanager en de keuze voor het nieuwe TM-duo. 

“Het belang van een goede teammanager is cruciaal, daarom ook de hoge prioriteit binnen onze organisatie. Teammanager zijn is zeker niet voor iedereen weggelegd! Een goede teammanager is de intermediair tussen bestuur (Technische Zken) en het team. Belangrijk is het vinden van de juiste balans. Een goede teammanager moet management skills hebben, verstand hebben van het spelletje, overwicht hebben, een duizendpoot zijn en een luisterend oor hebben.”

 

“De verantwoordelijkheid van een team manager is feitelijk alles wat zich buiten het ijs afspeelt; aanspreek- en contactpersoon, het regelen van het transport, materiaal, contracten, werk- en verblijfsvergunningen regelen en contacten onderhouden met (import)spelers, organiseren van huisvesting en op de hoogte zijn van laatste ontwikkelingen. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.”

 

“Belangrijk is en blijft echter het belang van de organisatie nooit uit het oog verliezen en dit proberen over te brengen van en naar het team. En zeker niet altijd het vriendje willen en kunnen zijn van eenieder in het belang van de organisatie. Want niets en niemand is belangrijker dan het ijshockey zelf. Ik ben daarom ook van mening dat wij de juiste mensen in de combinatiefunctie met Zvonko Gibbels en Lars Engwegen hebben gevonden. Beiden lopen al jaren mee binnen onze organisatie in verschillende functies en kunnen zich zo duidelijk verplaatsen in de juiste rol.”

 

“Mijn doel is dan ook om Zvonko en Lars in te zetten op taken en gebieden waar ze individueel het beste in zijn. Succes gegarandeerd!”

 


Teammanagersduo voor Snackpoint Eaters Limburg

Het Geleense top-ijshockeyteam Snackpoint Eaters Limburg heeft een nieuw Team Management. Het bestaat uit twee oud-spelers: voormalig goalie Zvonko Gibbels en aanvaller Lars Engwegen. 

 

Gibbels (60) is een geboren en getogen Geleendenaar en een Eater in hart en nieren. Toen de club in 1968 werd opgericht, was de jonge Zvonko al van de partij. Gibbels doorliep vanaf de E-jeugd alle juniorploegen van de Eaters en debuteerde al op zijn veertiende in het eerste team. Acht seizoenen lang prijkte hij op hun wedstrijdsheets. Vanaf het begin van de jaren 2000 was hij bij het eerste team betrokken als goalie-coach. 

 

Engwegen was vijf toen hij ging ijshockeyen en speelde – met uitzondering van twee seizoenen in Luik – tot en met afgelopen seizoen onafgebroken voor de Geleense club. Door een acute en hardnekkige heupblessure moest de 31-jarige forward vroegtijdig zijn actieve ijshockey loopbaan beëindigen. 

 

Gibbels en Engwegen volgen in hun hoedanigheid als team management Peter Knops op die enkele seizoenen geleden met die functie stopte maar wel als bestuurslid Technische Zaken aan de club verbonden is gebleven. Met de aanstelling van het  teammanagers duo is de staf rondom de nieuwe coach Jeffrey van Iersel completer geworden.

 

Later vandaag een uitgebreid interview met beide mannen.


Ritchie van Hulten verruilt Glanerbrook voor de Uithof

Snackpoint Eaters Limburg neemt afscheid van Ritchie van Hulten. De gewaardeerde verdediger gaat komend seizoen uitkomen voor Den Haag.

 

Wij bedanken Ritchie voor zijn inzet in de Geleense kleuren en wensen hem veel succes bij de regerend Bekerwinnaar en Landskampioen.


Jeffrey van Iersel volgt Gints Bikars op als hoofdcoach Snackpoint Eaters Limburg

Met het aanstellen van de 42-jarige Tilburger, keert een oude bekende terug in de ijshal van Glanerbrook in Geleen. In 2009 verkaste verdediger van Iersel, na elf jaar in de hoofdmacht van Tilburg gespeeld te hebben, naar de toenmalige Ruijters Eaters, waar hij uiteindelijk zes seizoenen voor uitkwam. Hij won de Beker van Nederland onder coach Mike Pellegrims, en werd kampioen van Nederland met coach Chris Eimers achter de bank.

 

Na zijn sportieve carrière wilde Van Iersel als coach verder. Via Den Bosch en Nijmegen kwam hij bij het Belgische Herentals terecht. Daar won hij in twee seizoenen alle vijf finales die te halen waren. Afgelopen seizoen zocht hij een nieuwe uitdaging in Duitsland.

 

Toen bekend werd dat hij daar zijn contract had ingeleverd, sloeg Bestuurslid Technische Zaken Peter Knops toe. Na diverse gesprekken bleek dit het juiste moment om een samenwerking aan te gaan. Van Iersel wordt daarbij niet alleen trainer/coach van Snackpoint Eaters Limburg, maar ook hoofdtrainer van de Geleense jeugdvereniging VJB.

 

Hierdoor moeten kortere lijnen zorgen voor een niveauverbetering bij beide en een soepelere samenwerking met en doorstroming naar de hoofdmacht.
Jeffrey van Iersel treedt 1 juni 2022 officieel in dienst van het Geleense ijshockey en de intentie is dat dit een driejarige verbintenis gaat worden.


koop jouw seizoenkaart