UPDATE: IJSVLOER LACO GLANERBROOK

2 oktober 2015

Aan alle gebruikers van de ijshal,

Tijdens de schoonmaak werkzaamheden van de beschermende bitumenzak die rond de koelmiddeltransportleidingen zit is geconstateerd dat er koelmiddel buiten de beschermende zak is getreden.

Hierdoor moeten er aanvullende milieu- en veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

De milieu inspectiedienst (RUD) van de regionale overheid is door Laco ingelicht en deze is ter plaatsten geweest om de inspectie die de door Laco ingehuurde bodemdeskundige is verricht, te bespreken.

Er is een plan de campagne afgesproken tussen deze partijen waar op dit moment 3 externe firma’s zich op hebben ingeschreven. We hebben bij het zoeken van geschikte firma’s de hulp gekregen van contacten uit het business netwerk van de Laco Eaters Limburg.  We wachten op het plan van aanpak van deze firma’s dat vervolgens de bodemdeskundige getoetst zal worden opdat het voldoet aan de voorschriften die zijn besproken met de overheidsinstanties.

Het proces voor vervanging van de defecte koppelingen, waar het allemaal mee begonnen is, is onder controle volgens installateur Strukton. De materialen zijn er. Zodra Laco Strukton schriftelijk een veilige werkomgeving kan garanderen, willen zij met een aangepast team deze klus in één dag klaren.

Cofely, onze koeltechnisch installateur, staat in de startblokken. Zodra wij dat vragen, staan ze paraat om het koelsysteem te testen op luchtdichtheid. De materialen hiervoor zijn al op Glanerbrook aanwezig en Strukton zal tijdens deze test aanwezig zijn om ondichte situaties terstond te repareren. Er is rekening gehouden door Strukton met reserve materiaal.

Als het systeem luchtdicht is wordt het direct opnieuw gevuld met koelmiddel. Het ontluchten zal gelijktijdig  plaatsvinden  waarna de opstartprocedure gefaseerd kan worden ingezet.

Deze werkzaamheden gaan naar verwachting zo’n 16 uur in beslag nemen alvorens het koelsysteem kan worden gestart.  Hoe snel we daarna ijs hebben om op te schaatsen / ijshockeyen, durven we nu nog geen uitspraak over te doen.

Het hoeft geen betoog dat Laco het heel erg vindt wat alle gebruikers en het ijshockeypubliek overkomt.

We hebben heel trots gecommuniceerd dat we het hele jaar door ijs hebben en net als het reguliere ijsseizoen begint krijgen we hier mee te maken.

Daarnaast: Laco is naamsponsor van de Eaters Limburg en levert momenteel geen ijs. Dat alles doet pijn.

Het is niet anders, we doen wat we kunnen om zo snel als mogelijk de baan weer in gebruik te kunnen nemen. We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Ralph Verbael
Manager

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2024 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram