Er zijn bij het bestuur van de Eaters diverse meldingen van roken in de hal gedaan. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat er in de ijshal niet gerookt mag worden en dat degenen die dat toch doen niet alleen de wet overtreden maar ook de organisatie van wedstrijden in gevaar kunnen brengen. Daarom nogmaals: Het is verboden om in het Laco complex te roken. Degene die daar geen gehoor aan geeft zal per direct, en voor onbepaalde tijd, de toegang tot thuiswedstrijden van de Eaters worden ontzegd.