“Veel kinderen kunnen op school niet mee vertellen. Omdat ze niets hebben gekregen, omdat ze nergens naar toe zijn geweest. Omdat hun ouders onder de armoedegrens leven. Daar willen we iets aan doen. Want iedereen moet mee kunnen doen!”

 

Aan het woord is Caroline Hamersma, voorzitter van Stichting Ik Doe Mee!, het nieuwe goede doel dat Snackpoint Eaters Limburg dit jaar steunt via de Perfact Teddy Bear Toss op vrijdag 16 december. Die dag speelt de Geleense ijshockeyclub in Glanerbrook tegen Chiefs Leuven, aanvang 19:30. En het eerste doelpunt van de thuisploeg zal het startschot zijn voor een regen van beren en andere knuffels vanaf de tribune richting het ijs.

 

Stichting Ik Doe Mee! bestaat bijna twee jaar en richt haar steun op kinderen en gezinnen met kinderen in de gemeente Sittard-Geleen. “We willen het bewust lokaal houden,” legt Caroline uit. “We zijn een klein team van drie personen, we doen het op geheel vrijwillige basis en alle donaties gaan een-op-een naar de kinderen. Ofschoon we zelf genoeg schrijnende gevallen kennen, werken we met intermediairs om een zekere afstand te kunnen bewaren en we niet om persoonlijke redenen acties ondernemen. Zo worden we bijvoorbeeld ingeseind door de gemeente, of door huisartsen. Er zijn al heel wat mooie acties geweest, waaronder het Zomeruitje en een actie bij een basisschool waar 60% van de kinderen uit gezinnen rondom de bijstandsnorm komt.”

 

Caroline is blij met de aandacht en de donaties die Stichting Ik Doe Mee! via de Perfact Teddy Bear Toss van Snackpoint Eaters Limburg krijgt. “We kunnen hier zoveel kinderen blij mee maken. Kinderen die het echt verdienen om er bij te horen en mee te doen. Laten we met z’n allen het goede doel van de Perfact Teddy Bear Toss steunen en zoveel mogelijk kinderen een glimlach bezorgen.

 

Door beren te KOPEN en op het ijs te gooien of donaties te doen via www.eaters.nl/donatie.”