Menu

Op weg naar nieuw seizoen

22 juni 2016

Het heeft lang geduurd voor er een update met een beetje inhoud over de route naar een nieuw ijshockeyseizoen in Geleen kon worden gegeven. Het was immers de bedoeling pas dan te communiceren wanneer er concrete feiten te melden zijn. Door omstandigheden liggen verschillende processen helaas achter op schema.

Een deel van de achterban begint zich ongerust te maken door het uitblijven van nieuws. Daarom is besloten toch een communiqué uit te brengen met de laatste stand van zaken, in de wetenschap dat er nog veel losse eindjes zijn.

De competitie:

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de competitie er uit gaat zien en welke ploegen definitief meedoen. De insteek was om zo weinig mogelijk aanpassingen te doen ten opzichte van de competitie/beker opzet van vorig seizoen. Dan zou alleen de poule-indeling evenwichtiger worden gemaakt, verder geen wijzigingen. De bond heeft echter aangegeven dat alle Nederlandse clubs die zich inschrijven voor de BeNe-league verplicht moeten meedoen aan de Nederlandse bekercompetitie, hetgeen nogal wat weerstand teweeg brengt.

Probleem is dat er een aantal clubs zijn die maar 1 tot 1,5 wedstrijden per week kunnen of willen spelen. Een enkele club heeft daardoor al aangegeven zich terug te trekken indien het verplicht wordt aan de bekercompetitie mee te doen ….

De insteek van Geleen is dat er meer clubs dan vorig jaar aan de bekercompetitie zullen moeten meedoen; indien niet alle clubs kunnen/willen meedoen is dat voor Geleen geen breekpunt. De enige wens in Geleen is zoveel mogelijk wedstrijden in Glanerbrook en een evenwichtiger sterkte niveau van beide poules.Volgende week komen de clubs en NIJB in een extra vergadering bij elkaar in een poging tot een (goed) besluit te komen welk door alle clubs wordt gedragen. Een utopie? Dat zal moeten blijken.

De Eaters:

Het vinden van een juiste samenstelling van de trainersstaf vergt meer tijd dan het bestuur en betrokkenen voor ogen hadden. Het streven is deze maand duidelijkheid te hebben.

Momenteel zijn er gesprekken gaande met de spelers die hadden aangegeven komend seizoen weer deel te willen uitmaken van Eaters Limburg. Deze gesprekken zijn begin volgende week afgerond. Deze maand zal dan ook duidelijk zijn hoe het basisteam er uit ziet en of er aanvullende acties nodig zijn.

Jeffrey van Iersel en Erik Tummers hebben aangegeven te stoppen met actief ijshockey. Daarmee verdwijnt een brok aan ervaring en kwaliteit. Een uitdaging dus om te kijken hoe dat verlies kan worden opgevangen, tevens de uitdaging voor de jongere garde (en eventuele aanvulling) om te laten zien dat niemand onmisbaar is …..

Het bestuur heeft zich een deadline gesteld wanneer de begroting moet zijn afgedekt met sponsorgelden, recettes en overige inkomsten. Elk jaar is het weer spannend of deze begroting kan worden gerealiseerd. Er is al een behoorlijk aantal sponsortoezeggingen die we vanaf volgende week gaan publiceren.

We zijn nog in gesprek met meerdere potentiele sponsoren, helaas hebben enkele voormalige sponsoren aangegeven andere prioriteiten te hebben.

Vorig jaar werd Laco op de valreep bereid gevonden om er nog een jaar als hoofd/naamsponsor aan vast te plakken waardoor de Eaters het seizoen konden starten. Aangegeven werd dat het bij 2 seizoenen zou blijven. De sponsorcommissie en bestuursleden zijn naarstig op zoek naar een (potentiele) hoofdsponsor die het ijshockey in Limburg kan ondersteunen.

 

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2024 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram