Menu

DEFINITIEF GEEN IJSHOCKEY DIT WEEKEND VOOR EATERS!

26 september 2015

We hebben er allemaal lang naar uit gekeken, de eerste wedstrijd van het seizoen.

Helaas moeten wij melden dat, vanwege problemen met de koelinstallatie van Glanerbrook, de wedstrijd van 27 september tegen Red Eagles Den Bosch niet door kan gaan. Hoe lang het duurt eer de installatie weer in bedrijf kan is nog niet bekend. Wij hopen dat we over enkele dagen kunnen aangeven wanneer er weer ijs is.
Een geluk is het dat we volgende weekend sowieso geen thuiswedstrijd zouden hebben ….

Momenteel is men achter de schermen druk bezig om bij ijsbanen in de omgeving te inventariseren of er ruimte is om onze jongens daar te kunnen laten trainen en zodoende geen achterstand op te lopen ten opzichte van andere teams.

Vanzelfsprekend is ook LACO uitermate teleurgesteld dat de beoogde (tijdelijke) reparatie niet het gewenste effect heeft gehad.


UPDATE: REACTIE LACO

Aan alle gebruikers van de ijshal Laco Glanerbrook

Enkele dagen geleden zijn we opnieuw geconfronteerd met het feit dat er een storing in het koelsysteem van de ijshal is opgetreden. 
De storing doet zich voor in het recent nieuw geïnstalleerde deel (augustus 2013) van het koelsysteem in de ijshal. 
De eerste keer, enkele weken geleden, hadden we het euvel snel gevonden en praktisch niemand heeft hinder ondervonden van de herstelwerkzaamheden. We hebben blijvend ijs kunnen faciliteren tot en met afgelopen donderdag 24 september. 

Middels een strakke professionele planning waren we vanaf vrijdag 25 september opnieuw voorbereidt om het euvel, in samenwerking met externe deskundigen op te lossen zonder of slechts met beperkte hinder voor de gebruikers van de ijshal. En inderdaad werd vrijdag de boosdoener wederom snel gedetecteerd en vakkundig hersteld. Hierop werd het sein naar verenigingen gegeven dat bijvoorbeeld de openingswedstrijd van zondag 27 september Laco Eaters Limburg tegen Den Bosch normaal door zou kunnen gaan.

Na de reparatie is het systeem getest alvorens we het in gebruik kunnen nemen. 
Dit is vergelijkbaar met wanneer je een band van een fiets plakt en alvorens deze terug te plaatsen op het wiel nog een laatste keer test of deze luchtdicht is. Bij deze test kwam aan het licht dat het systeem niet luchtdicht bleek te zijn.
De controle wees uit dat het probleem zich op meerdere plaatsen voordeed. Op 1 uitzondering na weliswaar in lichtere omstandigheden dan de uitgewisselde koppeling maar er bleken koppelingen niet luchtdicht te zijn.
Alle voorraad die voorhanden was bij Laco Glanerbrook alsmede bij onze leverancier is ingezet om defecte koppelingen uit te wisselen. 
Maar alle inzet ten spijt was de voorraad onvoldoende om alle defecte koppelingen uit te wisselen.
Helaas hebben we ons gewonnen moeten geven in de opzet om slechts met beperkte hinder voor gebruikers de herstellingen te laten plaatsvinden.
De koppelingen die gebruikt zijn, zijn qua productspecificaties 100% geschikt voor het gebruik in een koelsysteem zoals die in onze ijshal aanwezig. Onderzocht zal worden waarom dit euvel dan toch heeft kunnen optreden.

Wat betekent dit nu alles?
De koppelingen die we nodig hebben voor de herstelwerkzaamheden zijn speciale koppelingen die niet zomaar ergens standaard op een voorraadplank liggen. Onze partner Strukton heeft te kennen gegeven dat ze alles in het werk zullen stelen, alle beschikbare koppelingen in binnen- en buitenland op te kopen en deze met zo snel als mogelijk naar Geleen laten komen.

Om een indruk te geven waar we het over hebben: We hebben besloten alle 272 koppelingen te vervangen. Deze koppelingen hebben echter een speciale draadtechniek en worden slechts zeer beperkt gebruikt. Het ziet er momenteel naar uit dat er Europa breed niet genoeg koppelingen beschikbaar zijn om ze direct allemaal te vervangen. Zodra er nieuwe koppelingen arriveren op Laco Glanerbrook worden deze direct uitgewisseld met de defecte koppelingen waarna het systeem telkens de luchtdichtheidstest zal ondergaan. Als het systeem luchtdicht is kunnen en zullen we het koelproces opnieuw opstarten.
Resterende bestaande koppelingen zullen dan middels een afzonderlijk project in de zeer nabije toekomst ’s nachts worden uitgewisseld wederom met de bedoeling geen hinder voor gebruikers te veroorzaken.

De bittere realiteit:
• In de praktijk kunnen we nog niet zeggen hoeveel koppelingen slecht zijn. Alleen een druktest geeft hierin duidelijkheid. 
• Telkens als defecte koppelingen worden gedetecteerd zullen deze worden uitgewisseld met nieuwe koppelingen.
• Hoe lang dit gaat duren? Daar kunnen we nu helaas alleen nog maar naar gissen.
• Doordat nu niet gekoeld kan worden is de ijsvloer aan het afsmelten. De ijsvloer zal opnieuw gelegd moeten worden. Deze exercitie zal meerdere dagen in beslag nemen nadat we het koelsysteem in gebruik hebben kunnen stellen.

Laco vindt het heel erg voor alle betrokkenen dat we jullie geen ijs kunnen aanbieden maar hetgeen nu het geval is, is overmacht.
Vanzelfsprekend gaan wij er alles aan doen om de hinder zo kort als mogelijk te laten zijn.
Laco Glanerbrook zal alle gebruikers van de ijshal op deze wijze op de hoogte blijven houden van de herstel vorderingen.

Met vriendelijke groet,

Ralph Verbael
Manager 
Laco sport- en recreatiecentrum Glanerbrook

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2024 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram