De Stichting Topijshockey Eaters Limburg (S.T.E.L.) werkt sinds kort met een nieuwe Werkgroep Communicatie. Deze werkgroep bestaat uit zes personen en heeft zich tot doel gesteld de uitingen namens S.T.E.L. verder te professionaliseren, om zo gelijke tred te houden met de bestuurlijke, organisatorische en technische ontwikkeling van het Geleense ijshockey.

 

Voorzitter Ron Lahay heeft daarbij de eindverantwoordelijkheid als het gaat over uitingen over bestuur en organisatie. Peter Knops neemt het technische gedeelte voor zijn rekening.

 

Ben Dols en Ron Moors (die al samenwerkten aan het Eaters-boek TROTS. STRIJD. PASSIE.) leveren teksten en beeldmateriaal aan. Jos Janssen (die ook bijdroeg aan het jubileumboek) zet zijn schrijverskwaliteiten in voor de wekelijkse wedstrijdverslagen.

 

Michel Ruipers doet wat hij al sinds jaar en dag doet: hij plaatst de uiteindelijke items op websites en social media-kanalen, of stuurt berichten richting de pers.