Op maandag 30 maart is er een bijeenkomst geweest met clubs en de bonden van België en Nederland. Wederom een hele constructieve bijeenkomst waaruit bleek dat alle clubs de noodzaak van een nieuwe opzet erkennen en daaraan mee willen werken.

Er zijn standpunten uitgewisseld en er zijn besluiten genomen over de richting die men gezamenlijk op wil gaan. In het kader van zorgvuldigheid zetten de bonden dit op papier en zullen dit begin volgende week in concept naar de clubs toesturen. Die hebben dan vervolgens een week de tijd om hierop te reageren, waarna een week later het definitieve resultaat zal worden gecommuniceerd.
Clubs en bonden hebben zich eraan gecommitteerd om tot dan niet over de inhoud te communiceren.

Daarom slechts deze summiere samenvatting.