De stand na een periode gaf zondagavond goede hoop voor een mooi vervolg in de volgende periode die er helaas niet kwam.Nadat het ijs geveegd was bleek al snel dat het ijs op enkele plekken gaten vertoonde waardoor het onveilig was om verder te spelen. 

 

Helaas heel spijtig voor alle betrokkenen. Geen schuldvraag maar gewoon een samenloop van omstandigheden. Hopelijk betekent deze mindere generale repetitie straks een goed seizoen. De scheidsrechter nam het enige juiste besluit de wedstrijd te stoppen. Veiligheid van spelers staat natuurlijk voorop

 

Op naar de volgende oefenwedstrijd van Snackpoint Eaters Limburg. 

 

We zullen in de loop van de week naar buiten brengen of en zo ja, onder welke voorwaarden er publiek toegelaten zal worden.