Limburgs volkslied en “buikschuifactie”

14 oktober 2019

No Meta Box gallery field data found

Er heerst, terecht, commotie omtrent de veranderingen zoals die sinds dit seizoen zijn doorgevoerd. Ten eerste bied ik hiervoor mijn verontschuldigingen aan voor het uitblijven van een gepaste communicatie richting onze trouwe achterban. Het is in elk geval niet zo dat dit een ondoordachte aanpassing van deze activiteiten is geweest. Dit is zijn punten aangedragen vanuit het team met voor ons gegronde en doordachte redenen.

Allereerst het Volkslied; het is inderdaad zo, zoals ook al werd aangegeven in een van de postings op social-media, dat dit een wens is van de spelers/team om dit vooralsnog achterwege te laten. Het zingen en oponthoud door het afspelen van het volkslied heeft tot frictie en commentaar geleid. Het zingen van het volkslied zullen wij echter wel nog laten uitvoeren bij bijvoorbeeld play-off wedstrijden en wij zullen trachten dit dan enkel door een zanger(es) te laten voordragen. Wij hebben daarnaast vernomen dat er de indruk wordt gewekt dat tijdens het zingen van het volkslied door de fans de muziek van de DJ wordt verhoogd. Om dit te voorkomen zullen wij de DJ vragen om tijdens dit zingen van het volkslied door de fans het geluid van de muziek te laten verstommen.

Voor wat betreft het laten vervallen van de buikschuifacties is dit ook een verzoek waarin een unaniem besluit is gemaakt door het team en technische staf met als enige en valide reden respect richting de en voor onze tegenstanders. Wij als team vinden de ronde langs de boarding door de spelers richting de fans de in deze meest gepaste vorm om onze dankbaarheid richting jullie als fans te tonen, zonder hier maar ook iemand mee te kort te doen.

Ook hier is beslist dat een extra dank richting jullie fans wel nog zal plaatsvinden wanneer de uitslag van de betreffende wedstrijden dit toelaten en dan denkende aan bijvoorbeeld winstpartijen bij mogelijke Play-off wedstrijden. Het is geenszins vanuit onze organisatie de bedoeling geweest om eenzijdig en ondoordacht zaken aan te passen maar puur om enkel en alleen de focus op het ijshockey te laten richten.
Hopende dat deze communicatie wellicht enigszins verhelderend heeft gewerkt.
Nogmaals van mijn kant uit als Team Manager en Bestuurslid Technische zaken Microz Eaters Limburg bied ik persoonlijk mijn excuses aan voor het uitblijven van de communicatie en het creëren van onduidelijkheid en verwarring.

Hopend op begrip en steun voor onze Jongens van jullie Team.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Peter Knops
Bestuurslid Technische Zaken & Teammanager
Stichting Topijshockey Eaters Limburg

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2023 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram