Menu

Onderhandelingen met Josh Mizerek gestaakt!

4 juli 2014

Het bestuur van de Eaters betreurt te moeten mededelen dat het niet is gelukt om een overeenkomst te sluiten met Josh Mizerek.

Er is de afgelopen weken langdurig en veelvuldig overleg gevoerd met de beoogde hoofdcoach van de Eaters en hoofdtrainer van de VJB Smoke Eaters. Zoals tevens in het persbericht is weergegeven is er veel, zeer veel tijd gestoken in het zoeken naar een contractuele basis waarin zowel het bestuur van de Eaters als Josh zich zou kunnen vinden, maar op enkele essentiële onderdelen is dit niet gelukt. Zowel Josh als het bestuur willen op dit moment om verschillende redenen niet in detail treden over de precieze aard van de geschilpunten.

We benadrukken dat er over en weer geen verwijten worden of kunnen worden gemaakt. In goed overleg en na uitvoerig en eerlijk te hebben gekeken naar elkaars positie kon niet anders dan worden geconcludeerd dat van beide kanten geen water meer bij de wijn kon worden gedaan. Dat zien alle partijen over en weer in. Was er een mogelijkheid geweest om de belangen te verenigen onder de tijdsdruk waaronder Josh stond in verband met zijn verblijfsstatus, dan was die gevonden. Het zat er gewoon niet in op dit moment.

VJB

Het bestuur van de Eaters vind het zeer belangrijk om richting de leden van de VJB te vermelden dat de match tussen de VJB en Josh er wel op alle punten was. De Eaters zijn echter een fundamenteel andere organisatie, met een heel andere opzet dan de VJB. Op belangrijke punten hebben wij als bestuur dus zeer andere afwegingen dan de VJB. Op deze verschilpunten konden het bestuur van de Eaters en Josh niet tot elkaar komen. Het bestuur van de VJB heeft in dezen enkel kunnen toekijken en hopen dat het ons net als de VJB zou lukken om overeenstemming te vinden. Dat mocht helaas dus niet zo zijn. Wij betreuren dit ten zeerste, maar constateren dus ook dat dit onvermijdelijk was.

Zoektocht

Een en ander maakt dat we de situatie met zijn allen zullen moeten aanvaarden en de zoektocht naar een coach met wie we de match wel kunnen vinden zullen moeten hervatten. Er zijn uiteraard altijd meer kandidaten geweest dan Josh Mizerek. We zullen dan ook in samenwerking met bestuur van de VJB de onderhandelingen met eerdere kandidaten hervatten. Daarover houden wij iedereen uiteraard op de hoogte.

Sponsoractiviteiten

Ondanks deze teleurstellende ontwikkeling blijft het bestuur van de Eaters met overtuiging en vertrouwen werken aan de realisering van het seizoen 2014-1015. Er zijn inmiddels ruim 90 potentiële sponsoren benaderd, waarvan er 60 hebben toegezegd te zullen sponsoren of hiervoor open te staan. Dat betekent dus dat er een ruime sponsorbereidheid bestaat en dat het een kwestie van tijd is voordat wij het definitieve groene licht kunnen geven, mede aangezien er nog zo’n 110 verdere partijen zullen worden benaderd.

Iedereen begrijpt dat het benaderen van en maken van afspraken met zoveel partijen tijd kost en dat dit bestuur niet kan bogen op jaren van warm contact, aangezien het pas sinds 1 december in het zadel zit. Het feit dat voormalig sponsormanager Jos Remmel vrij plotseling om gezondheidsredenen een stap terug moest zetten en geen actieve rol meer kon spelen binnen de club creëert daarbij een extra uitdaging.

Alle sponsorrelaties moeten immers in meer of mindere mate opnieuw worden opgebouwd. Dat zal gaandeweg ook wel lukken, maar dat is uiteraard een enorm tijdrovende klus, welke een aantal fulltime banen zou kunnen opleveren. Realiteit is echter dat alle bestuurders hun functies onbezoldigd en dus volledig in hun vrije tijd vervullen.

Business Club Concept

Er wordt momenteel veel tijd en energie gestoken in de sponsorwerving enerzijds, maar tevens in de opbouw van een gezonde en bruisende business club rond de Eaters anderzijds. Deze business club zal het kloppend sponsorhart van de club moeten gaan vormen waarin ondernemers elkaar rond de wedstrijden van de Eaters en daarbuiten zullen kunnen treffen om gezamenlijk zakelijke kansen te creëren. Er zijn inmiddels verschillende zakelijke allianties aangegaan onder andere met een marketing en communicatiebureau en een zakelijke netwerkorganisatie om dit alles te realiseren.

Dit zal een belangrijke meerwaarde moeten bieden voor huidige en toekomstige sponsoren welke sponsoring van de Eaters nog aantrekkelijker zal maken en meer continuïteit over de seizoenen heen zal worden gecreëerd. Hierover zal in de komende periode meer bekend worden gemaakt zodra daarin de volgende stappen zijn gezet.

Op basis van de huidige stand van zaken en alle ijzers die momenteel in het vuur liggen verwacht het bestuur in de komende weken het “Hosanna!” te kunnen uitroepen en het officiële startsein van het Eaters eredivisieseizoen te kunnen geven.

Tot die tijd werken de gezamenlijke besturen van Eaters en VJB Smoke Eaters, als de spelers met hun zomertrainingen aan een topseizoen 2014-2015!

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2024 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram