Menu

IJshockeycongres op zaterdag 27 december 2014

17 augustus 2014

Op zaterdag 27 september 2014 organiseert de Nederlandse IJshockey Bond in sportcomplex T-Kwadraat (naast het IJssportcentrum aan de Stappegoorweg), Olympiaplein 382, 5022 DX Tilburg, het IJshockeycongres. Het IJshockeycongres is de nieuwe naam voor de "dag van het ijshockey", het evenement dat enkele jaren geleden voor het eerst werd georganiseerd en wordt dit keer aansluitend gecombineerd met een buitengewone algemene ledenvergadering.

Het programma van het IJshockeycongres is als volgt:

09:00 uur - Ontvangst met koffie

09:30 uur - Plenaire sessie over de volgende onderwerpen

- Rol van een nationale sportbond - Gastspreker
- Naar een veiliger sportklimaat (VSK) - Ron Perdon
- Toelichting competities - Theo van Gerwen
- Promotie WK 2015 - Henk van de Pas

11:00 uur - Pauze

11:15 uur - Workshop ronde 1

Keuze uit:

a. Sportief Besturen deel 1
Inleider: Ron Perdon
Doelgroep: bestuurders verenigingen
Omschrijving: De workshop is de basis voor de manier waarop leden van de vereniging met elkaar omgaan, hoe gasten en tegenstanders worden verwelkomd, hoe ouders langs de lijn staan, et cetera. Een goede sfeer op de club blijkt bij veel sporten bovenaan op het verlanglijstje van besturen te staan. In de workshop Sportief Besturen krijg je handvatten aangeboden om de invloed op de sfeer van jouw club te vergroten door je rol als bestuurder persoonlijk in te vullen. Hierdoor krijg je als bestuurder meer grip op hoe de leden zich op de vereniging gedragen.

b. Videoanalyse
Inleider: Nacsport
Doelgroep: coaches, assistent-coaches, general managers Eredivisieclubs, bondscoaches
Omschrijving: Deze workshop is bestemd voor coaches, assistent-coaches, general managers van Eredivisieclubs en bondscoaches. Zij krijgen inzicht in hoe aan de slag te gaan met video analyse software van Nacsport. Eventueel kunnen op aanvraag andere coaches hierbij aansluiten.

c. Spelregelwijzigingen en nieuw spelregelboek / aanpassingen reglementen
Inleider: Arnoud van Berkel
Doelgroep: scheidsrechterscoördinatoren, supervisors, clubscheidsrechters en overige belangstellenden
Omschrijving: Tijdens deze workshop geeft Arnoud van Berkel uitleg over de spelregelwijzigingen en de aanpassingen in reglementen.

d. Sportief Coachen
Inleider: VSK
Doelgroep: coaches, trainers, teambegeleiders, bestuurders
Omschrijving: "Je sporters met plezier, zelfvertrouwen en motivatie laten sporten en ontwikkelen in een veilige omgeving." Daar zetten we ons dag in dag uit voor in. Ben je teambegeleider, trainer of coach? Je hebt hier een belangrijke rol in. Want hoe zorg je er nou voor dat je sporters zich ontwikkelen? Hoe ga je om met gewenst gedrag, hebben we allemaal dezelfde afspraken en hoe zetten we die in een structuur? Het verenigingstraject Sportief Coachen is een onderdeel uit het programma; Naar een veiliger sportklimaat, en kan ook bij jouw vereniging worden gehouden! We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de workshop. Op een interactieve manier gaan we met elkaar aan de slag met thema's vanuit het traject.

12:30 uur - Lunch

13:15 uur - Workshop ronde 2

Keuze uit:

a. Sportief Besturen deel 2 (vervolg workshop ronde 1)
Inleider: Ron Perdon
Doelgroep: bestuurders verenigingen

b. Loket voor vragen en ondersteuning
Deelnemers aan het ijshockeycongres krijgen de gelegenheid hun club-specifieke vragen voor te leggen aan leden van de competitiecommissie en medewerkers van de NIJB.
Bemanning loket: Wilma Olijhoek, Eric Martin

c. Kaderopleidingen en talentontwikkeling
Inleider: Theo van Gerwen
Doelgroep: trainers, coaches, teambegeleiders en minimaal één bestuurslid per vereniging
Omschrijving: Tijdens deze workshop zal Theo van Gerwen inzicht geven in de opbouw van de opleidingen IJshockeytrainer/coach 1 tot en met IJshockeytrainer/coach 4. Tevens zal een presentatie plaatsvinden waarin het beleid rondom talentontwikkeling helder zal worden neergezet. Wat zijn de plannen van de NIJB als het gaat om regioteams, regionale trainingscentra, NIJA en nationale teams? Hoe kunnen clubs hieraan meewerken en welke ideeën hebben ze zelf? Workshop met een hoog gehalte aan dialoog en uitwisseling van ideeën.

d. Bijeenkomst coaches/scheidsrechters Eredivisie
Inleider: Arnoud van Berkel
Doelgroep: scheidsrechters, coaches Eredivisie

14:30 uur - Pauze

14:45 uur - Workshop ronde 3

Keuze uit:

a. Het belang van de sporter van onderkennen van een hersenschudding
Inleider: Jean Driessen
Doelgroep: trainers, coaches, teambegeleiders, medisch begeleiders

b. Vitale sportverenigingen
Inleider: Theo van Gerwen
Doelgroep: bestuurders verenigingen
Omschrijving: Hier geeft Theo van Gerwen uitleg over het projectplan Vitale sportverenigingen. Wat is de intentie van de NIJB met dit plan en wat hebben de clubs eraan. Uitleg wordt gegeven over de inhoud en hoe clubs invulling kunnen geven aan de vraagstellingen.

c. Sportief Coachen
Inleider: VSK
Doelgroep: coaches, trainers, teambegeleiders, bestuurders
Omschrijving: "Je sporters met plezier, zelfvertrouwen en motivatie laten sporten en ontwikkelen in een veilige omgeving." Daar zetten we ons dag in dag uit voor in. Ben je teambegeleider, trainer of coach? Je hebt hier een belangrijke rol in. Want hoe zorg je er nou voor dat je sporters zich ontwikkelen? Hoe ga je om met gewenst gedrag, hebben we allemaal dezelfde afspraken en hoe zetten we die in een structuur? Het verenigingstraject Sportief Coachen is een onderdeel uit het programma; Naar een veiliger sportklimaat, en kan ook bij jouw vereniging worden gehouden! We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de workshop. Op een interactieve manier gaan we met elkaar aan de slag met thema's vanuit het traject.

d. Werving, behoud en begeleiding scheidsrechters o.a. door inzet scheidsrechterscoaches
Inleider: scheidsrechterscommissie en VSK
Doelgroep: scheidsrechterscoördinatoren, supervisors en minimaal één bestuurder per vereniging
Omschrijving: Deze workshop gaat in op het belang van investeren in clubscheidsrechters in het kader van werving, behoud, opleiding en training, begeleiding, bescherming, teambuilding et cetera, waarbij inhoudelijk ondersteuning van de NIJB mag worden verwacht. De opleiding tot scheidsrechterscoach (uit VSK-programma) zou clubs daarbij een houvast kunnen geven. Aan het woord komt een scheidsrechterscoördinator die binnen twee jaar voor de club een korps van 27 scheidsrechters heeft opgebouwd. De scheidsrechterscommissie benadrukt tijdens deze workshop het nut van "echte" clubscheidsrechters in het kader van de kosten en doorstroom.

16:00 uur - Pauze

16:15 uur - Algemene ledenvergadering
Doelgroep: alle verenigingen
a. Verkiezing vertegenwoordiger individuele leden
b. Reglementswijzigingen
c. Activiteitenverslag 2013
d. Jaarrekening 2013

16:45 uur - Afsluiting

Via dit inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor het IJshockeycongres. In verband met de reserveringen van zalen en catering kunt u zich tot uiterlijk 30 augustus 2014 voor het IJshockeycongres aanmelden.

Wij willen u erop attenderen dat alle leden (verenigingen/stichtingen) van de Nederlandse IJshockey Bond reglementair verplicht zijn om afgevaardigden (bestuursleden) te sturen naar de algemene ledenvergadering.

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2024 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram