Eaters Limburg verlengen de overeenkomsten met technische staf

23 mei 2020

No Meta Box gallery field data found

[tatsu_section bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= '{"d":"scroll"}' bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' bg_animation= "none" padding= '{"d":"15px 0px 15px 0px"}' margin= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "normal" section_height_type= "auto" custom_height= '{"d":""}' vertical_align= "center" top_divider= "none" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" top_divider_height= '{"d":100}' top_divider_position= "above" bottom_divider_height= '{"d":100}' bottom_divider_position= "below" top_divider_color= "#ffffff" bottom_divider_color= "#ffffff" invert_top_divider= "0" invert_bottom_divider= "0" flip_top_divider= "0" flip_bottom_divider= "0" section_id= "" section_class= "" section_title= "" offset_value= "0" full_screen_header_scheme= "background--dark" overflow= "" z_index= "0" hide_in= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":""}' border_color= "" border_radius= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" key= "gipozfzp2cc6uh4e"][tatsu_row full_width= "0" bg_color= "" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":""}' border_color= "" no_margin_bottom= "0" equal_height_columns= "0" gutter= "medium" column_spacing= "" fullscreen_cols= "0" swap_cols= "0" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":"0px 0px"}' row_id= "" row_class= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" border_radius= "0" hide_in= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/1" key= "gipozfzp6ecooq1k"][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":""}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":""}' border_color= "" border_radius= "0" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "normal" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "none" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":"100"}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":"100","m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":"100","m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":"50","m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":"50","m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/1" key= "gipozfzp9l46j7np"][tatsu_text bg_color= "" color= "" max_width= '{"d":"100"}' wrap_alignment= "center" text_alignment= '{"d":"left"}' margin= '{"d":"0px 0px 30px 0px"}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0" text_typography= '{"d":""}' hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" key= "gipozfzpcr8wk5ba"]

Het zijn onrustige en onzekere tijden en ondanks het nieuws dat er spelers zijn die elders hun heil zoeken zijn de Eaters op de achtergrond hard aan het werk om een representatief team op de been te brengen. Geen team zonder coaching staf en daarom zijn wij verheugd over een verlenging in de samenwerken met onze gehele technische staf. De eindverantwoording zal komend seizoen geheel in handen zijn van Gints Bikars met Alf Philippen direct aan zijn zijde. Daarnaast zullen ook Erik Tummers, Zvonko Gibbels (Goalie Coach) alsook Lambert Keulen weer hun taken op zich nemen en technische staf compleet maken.

De gehele technische staf maakt onderdeel uit van het plan “Eaters 2.0” welk een andere invalshoek zal hebben in vergelijking tot de voorgaande periode(s). Doel van Eaters 2.0 is een basis van “eigen” jongens aangevuld met spelers van buiten af die een Eaters hart hebben en vervolgens de intentie om 2 of 3 import-spelers aan te trekken. Het Eaters 2.0 is een plan wat initieel vanuit dragende spelers werd geïnitieerd in nauwe samenwerking met de technische staf en een afvaardiging van het bestuur.

Uitgangspositie: zelfreflectie en leermomenten oppakken van de voorgaande periode(s).
Duidelijk is een selectie maken wie er wel en wie er niet in het Eaters 2.0 passen en het hernieuwd vastleggen van doelstellingen rekening houdende met de situatie waarin wij ons bevinden

Hoofddoel: continuering van IJshockey in Geleen op het hoogste niveau op een verantwoorde manier zonder het nemen van onnodige (financiële) risico’s
Eaters 2.0 houdt ook een nauwe samenwerking in met de technische leiding van de VJB om zo op een verantwoorde manier eigen jeugd op een zo naadloos mogelijke manier een overgang te laten maken naar het team van S.T.E.L. (Eaters Limburg).

De eerste aanzet van deze hernieuwde samenwerking heeft afgelopen week al plaatsgevonden in een gesprek met afgevaardigden van beide besturen (met in achtneming van de anderhalve meter economie en de richtlijnen van het RIVM) Nu hebben de laatste jaren toch al meerdere spelers de overstap gemaakt vanuit de jeugd naar het team van Eaters Limburg, maar er is ook hier ruimte voor verbetering. Deze gedeelde verantwoordelijkheid wordt door beide organisatie gedragen.

Nu wij de technische staf hebben bekend gemaakt zullen snel publicaties komen over de spelers. Ook hier geldt dat geen nieuws vaak goed nieuws teweeg brengt. Echter kunnen we de moeilijke tijd waarin wij ons bevinden niet verloochenen en zal alles wat er gebeurt met in achtneming van de situatie worden genomen rekening houdend met beslissingen gemaakt door de regering(en) en de bond(en).

De opzet om spelers bekend te maken zal vanuit een ander perspectief worden benaderd.

Vanuit de spelers groep onderstaand bericht:

Eaters2.0

Van het afgelopen seizoen hebben wij veel geleerd. Wij hebben geleerd over hoe wij in de toekomst bepaalde dingen niet meer aan gaan pakken. Wij hebben geleerd dat Geleen een karakter heeft waar wij te veel van zijn afgeweken. Daar komt vanaf nu verandering in. Wij willen terug naar dat typisch Geleense karakter. Wij willen terug naar een basis van Geleense jongens aangevuld met spelers die elk hun eigen waarde toevoegen aan het team. Team is het sleutelwoord in deze zin, wij willen een team bouwen waarin de mannen een familie zijn. Wij willen een team bouwen waarin de mannen voor elkaar door het vuur gaan. Wij willen een team bouwen waar jullie trots op kunnen zijn.

In de komende weken gaan we bekend maken wie in dit team zal vechten voor elke centimeter ijs zoals ook ander nieuws dat jullie als sponsoren, fans en vrijwilligers mogen verwachten van het aanstaande seizoen.

Welcome back to the Hell of the South
Wordt vervolgd.

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]

dit artikel werd u aangeboden door:

© 1968 – 2023 Hosted by Movaworks | Developed by ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram