Bestuur en technische staf hebben gedurende het seizoen frequent overleg met elkaar gevoerd. De laatste weken meermaals ook in evaluerende zin, mede gericht op plannen voor de toekomst.

Daarbij hebben Jacq, Hans en Marcel aangegeven dat zij het komend seizoen niet meer in de rol van coach terug zullen keren. Wel geven zij aan dat zij een warm hart voor de club hebben en dat de club zeker nog een beroep op ondersteuning kan doen. Met Peter Knops is de intentie uitgesproken om de samenwerking in de rol van team manager voort te zetten.

De technische staf zal later in een uitgebreide reportage gezamenlijk terugkijken op dit seizoen.

Het Bestuur spreekt zijn waardering en respect uit over de wijze waarop de coaches hun zware taak, naast hun reguliere werk, hebben ingevuld. Zeker met alle gezondheidsperikelen, die in de aanvang en het einde van het seizoen een enorme impact hebben gehad.

Jacq, Marcel en Hans: BEDANKT, en klasse dat de club ook in de toekomst op jullie steun kan rekenen!