TICKETS-SHOP
MAN OF THE MATCH

IJNL BEËINDIGT PER DIRECT DE DEELNAME AAN DE BENE-LEAGUE

IJshockey Nederland heeft de verdere samenwerking en ontwikkeling met de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie (KBIJF) in de grensoverschrijdende BeNe-League competitie per direct beëindigd.

 

Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen, in de aanloop naar en gedurende het afgelopen seizoen, is in overleg met de Nederlandse BeNe-League clubvoorzitters een proces gestart voor de zoektocht naar de invulling van een positieve en vruchtbare samenwerking met de Belgische collega’s in de BeNe-League. Dit open en transparante proces heeft via meerdere contactmomenten geleid tot enkele gezamenlijke uitgangspunten voor de continuering van de samenwerking in de BeNe-League.

Ondanks alle inspanningen van de zijde van de bond en clubbestuurders heeft IJshockey Nederland helaas vast moeten stellen dat de door de KBIJF verkozen uitgangspunten haaks staan op de normen, waarden en ambitieplannen van IJshockey Nederland.

Bij gebrek aan voldoende draagvlak ziet IJshockey Nederland daarom helaas geen heil meer in de voortzetting van verdere samenwerking met de KBIJF waardoor er een einde komt aan de BeNe-League. De afgelopen jaren heeft de BeNe-League een positieve impuls gegeven aan de sportieve ontwikkelingen van het ijshockey in beide landen, maar over de manier waarop dit een vervolg zou moeten krijgen in het seizoen 2022/2023 is helaas geen overeenstemming gekomen.

IJshockey Nederland richt zich daarom vanaf nu op de voorbereidingen voor de inrichting van een sterke nationale Nederlandse (beker)competitie op het allerhoogste niveau in het seizoen 2022/2023. Met alle kennis en kunde in het Nederlandse ijshockey en de waardevolle ervaring met de grensoverschrijdende competitie in de vorm van de BeNe -League heeft het bestuur van IJshockey Nederland er alle vertrouwen in dat het nationale ijshockey met de gekozen koers een positieve toekomst tegemoet gaat.

 

bron:IJNL


Nieuwe werkgroep communicatie

De Stichting Topijshockey Eaters Limburg (S.T.E.L.) werkt sinds kort met een nieuwe Werkgroep Communicatie. Deze werkgroep bestaat uit zes personen en heeft zich tot doel gesteld de uitingen namens S.T.E.L. verder te professionaliseren, om zo gelijke tred te houden met de bestuurlijke, organisatorische en technische ontwikkeling van het Geleense ijshockey.

 

Voorzitter Ron Lahay heeft daarbij de eindverantwoordelijkheid als het gaat over uitingen over bestuur en organisatie. Peter Knops neemt het technische gedeelte voor zijn rekening.

 

Ben Dols en Ron Moors (die al samenwerkten aan het Eaters-boek TROTS. STRIJD. PASSIE.) leveren teksten en beeldmateriaal aan. Jos Janssen (die ook bijdroeg aan het jubileumboek) zet zijn schrijverskwaliteiten in voor de wekelijkse wedstrijdverslagen.

 

Michel Ruipers doet wat hij al sinds jaar en dag doet: hij plaatst de uiteindelijke items op websites en social media-kanalen, of stuurt berichten richting de pers.


Ritchie van Hulten verruilt Glanerbrook voor de Uithof

Snackpoint Eaters Limburg neemt afscheid van Ritchie van Hulten. De gewaardeerde verdediger gaat komend seizoen uitkomen voor Den Haag.

 

Wij bedanken Ritchie voor zijn inzet in de Geleense kleuren en wensen hem veel succes bij de regerend Bekerwinnaar en Landskampioen.


Stap voor stap richting de play-offs

Afgelopen dinsdag 25 januari werden we tijdens de persconferentie van de regering deelgenoot van de langverwachte en noodzakelijk geachte versoepelingen rondom de corona maatregelen. Hoewel het in eerste instantie zeer positief leek, werd de euforie al heel snel de kop ingedrukt toen bleek dat de 1,5 meter gehandhaafd moest blijven en er slechts een derde van de maximale capaciteit van de hal benut mag worden. Want daarmee kunnen we in de ijshal maar een maximum van ± 250 bezoekers plaatsen.

 

Daar hebben we als bestuur behoorlijk mee zitten worstelen. Want hoe kunnen we hier het beste invulling aan geven, wetende dat welke keuze we ook maken, we mensen moeten teleurstellen. We hebben dan ook in eerste instantie overwogen om te spelen zonder publiek. Maar uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om zondag aanstaande seizoenkaarthouders en sponsoren toegang te verlenen. Dat betekent dat er voor die wedstrijd geen dagkaart-verkoop zal zijn. Verder kunnen we ook geen publiek van de tegenpartij toelaten.

 

We gaan de gang van zaken aanstaande maandag evalueren en kijken dan van wedstrijd tot wedstrijd of we hier veranderingen in aan kunnen of moeten brengen.

 

Maar we kunnen het niet alleen. We doen hierbij dan ook een dringend beroep op jullie medewerking en gezond verstand om zondag zaken soepel en conform de geldende corona regels te laten verlopen. We zullen de stroom aan bezoekers verdelen door de sponsoren bovenlangs de ijshal en de VIP-tribune te laten betreden. De overige bezoekers worden via de trap naar beneden richting de ijshal geleid, waarbij gevraagd wordt om met een staankaart ook op de staantribune plaats te nemen, staan mag mits op anderhalve meter van elkaar (gezinsleden uitgezonderd). Blijf staan en verplaats je niet (onnodig) door de ijshal.

 

Houdt svp rekening met het feit dat er geen vaste zitplaatsen zijn. Jullie dienen op 1,5 meter afstand van elkaar plaats te nemen (uitzondering zijn de personen uit 1 gezin) en bij verplaatsing is het gebruik van een mondmasker verplicht. De horeca in het gehele complex blijft gesloten. Er zal geen shirtloterij worden georganiseerd en ook de tunnel en de Blue-devil zal helaas ontbreken. De M.O.T.M. zal digitaal worden georganiseerd.

 

Als iedereen mee wil werken, dan kunnen we ook ná zondag met publiek blijven spelen en wellicht kunnen we dan ook anderen toelaten dan de groepen zoals eerder genoemd.

 

Als bestuur willen we nogmaals benadrukken dat we ons terdege beseffen dat we hierdoor mensen teleurstellen, maar we worden gedwongen ons aan de regels te houden en dan is dit voor nu wat het is.

 

Hou voor de laatste ontwikkelingen onze socials in de gaten en volg in de ijshal de aanwijzingen van de gastvrouwen en gastheren op, alleen op die manier kunnen we er SAMEN voor zorgen dat we op (korte) termijn weer in een volle ijshal van het mooie spelletje mogen genieten.

 

Met sportieve groet,
Bestuur STEL


Statement clubs: “Heerenveen heeft maling aan unaniem gemaakte afspraken”

De afgelopen maanden is er veel ruis geweest over de situatie van UNIS Flyers Heerenveen en haar ‘student’ import Riku Pitkänen. In oktober tradt de Frieze club twee wedstrijden, tegen UltimAir Hijs Hokij en Snackpoint Eaters, aan met deze import zonder dat deze speelgerechtigd was verklaard door de BeNe League organisatie. De Flyers wonnen deze twee wedstrijden, maar werden door de BeNe League organisatie later teruggedraaid in verliespartijen wegens het opstellen van een illegal player. Heerenveen heeft toen besloten om twee keer een kort geding aan te spannen tegen de League. 

 

Alle zeven BeNe League clubs zijn het eens met het besluit dat de League organisatie toen heeft genomen op basis van de gemaakte afspraken. Daarvoor moeten we even terug naar het voorjaar van 2021. De teams die nu uitkomen in de BeNe League hebben in die tijd meerdere keren met elkaar overleg gehad over de toekomstige invulling van de competitie. In de vergaderingen van 21 maart en 12 april zijn hierover vele afspraken gemaakt zoals:

  • Afschaffing van de U21 regeling
  • Aantal wedstrijden per weekeinde
  • Competitie planning (beker, nationaal kampioenschap en BeNe League kampioenschap)
  • Maximaal 2 imports per team, waarbij Heerenveen voor het seizoen 2021-2022 slechts 1 import mag opstellen als gevolg van het faillissement van het voorgaande seizoen.
  • Studenten import regeling. 1 speler per team met als regel dat deze niet mag worden gehaald, voor meerdere jaren in NL of België gaat studeren, eigen huisvesting heeft, op zoek is naar een team om te ijshockeyen en speelt zonder enige vergoeding.
  • Etc.

Unanieme overeenstemming
Van al deze afspraken zijn verslagen gemaakt en zijn ter goedkeuring toegezonden naar alle deelnemende voorzitters van de acht BeNe League teams. Alle voorzitters, ook Heerenveen, zijn toen akkoord gegaan met de in het verslag opgenomen wijzigingen, waardoor er een unanieme overeenstemming is ontstaan. Vervolgens zijn deze verslagen toegezonden naar de bestuursleden van de BeNe League met het verzoek om de voorgestelde wijzigingen goed te keuren. In een vergadering tussen het bestuur en de acht clubs die heeft plaatsgevonden in augustus zijn al deze punten kort besproken, vastgesteld en goedgekeurd. Géén enkele club heeft tegen deze wijzigingen gestemd.

 

Door verschillende omstandigheden waren helaas de wijzigen nog niet doorgevoerd in het BeNe League speelreglement bij de start van het seizoen. Gedurende het seizoen is er een discussie ontstaan tussen Heerenveen en de BeNe League-organisatie over de inzet en de goedkeuring van de door Heerenveen aangemelde haar ‘student’ import Riku Pitkänen. Op grond van de gemaakte afspraken zijn alle clubs van mening dat duidelijk aantoonbaar is dat de speler niet voldoet aan de (tussen de clubs afgesproken) criteria.

 

Juridische strijd
De afwijzing van de ‘student’ import en de twee opgelegde verliespartijen is voor Heerenveen aanleiding geweest om twee keer een kort geding aan te spannen tegen de BeNe League. Uiteindelijk heeft Heerenveen juridisch haar gelijk gekregen, omdat de rechter van oordeel is dat onvoldoende duidelijk is gebleken dat het nieuwe speelreglement is vastgesteld door het bestuur. Vervolgens heeft Heerenveen zich beroept op het oude speelreglement om de tweede import alsnog af te dwingen. Ook zijn de twee beker/BeNe League wedstrijden gecorrigeerd tegen UltimAir Hijs Hokij en Snackpoint Eaters Limburg, die Heerenveen eerst reglementair had verloren.

 

Grote woede
De uitspraak van de rechter zal door iedereen worden gerespecteerd, maar Heerenveen heeft bij de zeven andere clubs grote woede op haar hals gehaald door ten koste van alles een speler speelgerechtigd te krijgen, waarbij men blijkbaar maling heeft aan de tussen de clubs gemaakte afspraken. Een veelzeggende en beschamende actie nadat met name de Nederlandse clubs zich hebben ingespannen om Heerenveen bij de BeNe League te houden, ondanks een faillissement het seizoen daarvoor. Door dit alles wilden geen van de zeven clubs nog tegen Heerenveen spelen. Op nadrukkelijk verzoek van het bestuur is uiteindelijk besloten dit niet door te zetten en met de nodige tegenzin spelen de clubs de wedstrijden tegen Heerenveen.

 

De clubs voelen zich uiteraard bedonderd door dit vals spelen en het niet nakomen van de samen gemaakte afspraken, maar de grootste zorgen gaan vooralsnog uit naar het in stand houden van de competitie en dat is gezien de Corona situatie al lastig genoeg.


2e seizoenshelft gaat beginnen!

Komende zaterdag begint voor Snackpoint Eaters Limburg de 2e seizoenshelft na de coronabreak die het BeNe-League bestuur samen met de clubs inlastte in december. Eaters begint trouwens zaterdag eerst met de 2e wedstrijd in de serie van de halve finale beker tegen UNIS Flyers Heerenveen.

 

De eerste wedstrijd ging na overtime verloren in Geleen. Indien Heerenveen wint komende zaterdag is het dus naast Den Haag de andere finalist, wint Eaters dan komt en een beslissende 3e wedstrijd.

 

Eventuele 3e wedstrijd

Normaal gesproken zou de 3e wedstrijd in Geleen gespeeld worden i.v.m. de eindstand na de poulewedstrijden. Maar dit kan allemaal in de prullenbak want zoals bekend liep er nog een hoger beroep bij de tuchtraad over de afgenomen punten van Heerenveen na de speelgerechtigdheid van hun Finse aanvaller.

 

Hedenmorgen heeft Flyers ook hier in gelijk gekregen en zo krijgt het dus 6 punten (winst in Den Haag en Geleen) bijgeschreven. Hierdoor gaat het thuisvoordeel terug naar Heerenveen, de (eventuele) 3e wedstrijd zal dan op woensdag 26 januari gespeeld worden in Thialf.

 

BENE League

Zondag speelt Eaters ook tegen Heerenveen, maar dan voor de BeNe League. Deze wedstrijd zal zonder publiek worden gespeeld maar natuurlijk zullen we een livestream verzorgen zoals gewoonlijk.

 

De overige wedstrijden (tot aan de Playoffs) in de BeNe League van Snackpoint Eaters Limburg zijn:

 

22 januari 18:45u |  Luik Bulldogs – Snackpoint Eaters Limburg

23 januari 19:00u | Snackpoint Eaters Limburg – Zoetermeer Panters

29 januari 20:00 | Leuven Chiefs – Snackpoint Eaters Limburg

30 januari 19:00 | Snackpoint Eaters Limburg – Heylen HYC Herentals

 

04 februari 20:30 | UltimAir Den Haag – Snackpoint Eaters Limburg

06 februari 19:00 | Snackpoint Eaters Limburg – Mechelen Golden Sharks

16 februari 20:30 | Snackpoint Eaters Limburg – Bulldogs Liegé

19 februari 20:30 | Mechelen Golden Sharks – Snackpoint Eaters Limburg

20 februari 19:00 | Snackpoint Eaters Limburg – UltimAir Den Haag

25 februari 20:45 | Zoetermeer Panters – Snackpoint Eaters Limburg

26 februari 20:30 | Snackpoint Eaters Limburg Eaters – Heylen HYC Herentals

Hoe de Playoffs en Kampioenschap van Nederland ingevuld gaan worden zal later bekend gemaakt worden.

 

Het team

Snackpoint Eaters Limburg beginnen de 2e seizoenshelft zonder 2 spelers die om privé redenen gestopt zijn, Eaters gaan verder zonder Floris van Elten en Paul van Sambeek. Tevens heeft Matt Beer een blessure opgelopen en is het momenteel nog niet duidelijk of hij nog kan spelen dit seizoen. Ook Lars Engwegen kampt met een blessure.

 

Daar tegenover zijn Evo Suurhoff en Cas Dieteren wel weer terug op het ijs ook zal Sam Taci zijn rentree maken bij het team.


In Memoriam Jérôme Hennekens (1950-2022)

In de zomer van 1995 leek het Geleense ijshockey op sterven na dood. Na de succesvolle Meetpoint Eaters-jaren – met de Bekerwinst in 1993 en een bijna-kampioenschap in datzelfde seizoen – had de neerwaartse spiraal in no time een dieptepunt bereikt. In die moeilijke tijden werd Jérôme bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Aan de twee seizoenen die hij vervolgens leiding gaf, denkt de professionele tak van club nog graag terug. Ondanks de uitblijvende sportieve successen en abominabele financiële situatie, maar vanwege Jérôme. Vanwege de aimabele man die hij was, persoonlijk geëngageerd met oog en oor voor iedereen. Die deed waar hij goed in was en die anderen beter liet zijn in waar zij al goed in waren.

 

In 2016, toen de voorbereidingen op het 50-jarig bestaan van het Geleense ijshockey van start gingen, was het dan ook geen verrassing dat uitgerekend hij gevraagd werd om leiding te geven aan het Comité Eaters 50 Jaar. Hij accepteerde, en ook nu weer bleek hij the right man for the job. Hij was het bindmiddel dat alle verschillende disciplines bij elkaar hield. Wist iedereen aan te sporen en daarbij vooral in hun waarde te laten, ook al hadden zij een andere mening. Mede door zijn bezielende leiding, werd het op 15 en 16 september 2018 op alle fronten een onvergetelijk feest.

 

Eaters Geleen verliest in Jérôme Hennekens niet alleen een oud-voorzitter, maar vooral een mensen-mens, die nog steeds hart had voor de sport en persoonlijk interesse voor iedereen waar hij mee gewerkt had of nieuw ontmoette. We wensen zijn gezin, familie, vrienden en bekenden veel sterkte bij het verwerken van dit zware verlies.

 

Een groot en zachtaardig man is heengegaan. Moge hij rusten in vrede.


BeNe League wordt weer hervat

Het bestuur van de Bene League en de besturen van de acht aangesloten clubs hebben kortgeleden besloten om de lopende competitie te hervatten in het weekend van 14 januari aanstaande.

 

Een nieuw competitieschema is in ontwikkeling en wordt uiteraard zo snel mogelijk met jullie gedeeld.

 

Tot nu toe is bekend dat het team van Snackpoint Eaters Limburg op zaterdag 15 januari een uitwedstrijd in Heerenveen zal spelen, maar ook dit onder voorbehoud. Op zondag 16 januari speelt het team van Snackpoint Eaters Limburg een thuiswedstrijd tegen Heerenveen.

 

Het team van Snackpoint Eaters Limburg heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. Er is hard getraind om klaar te zijn voor het vervolg van de competitie van het nu lopende seizoen. De aankondiging van de herstart is in de kleedkamer dan ook met applaus ontvangen.

 

Helaas zullen de komende wedstrijden nog zonder publiek gespeeld worden, maar we hopen jullie in februari weer te mogen begroeten. Zoals jullie van ons gewend zijn wordt er tijdens de thuiswedstrijden voor een gratis livestream gezorgd.

 

Om deze herstart te kunnen realiseren hebben we een beroep moeten doen op de loyaliteit van het team en de teambegeleiding, maar zeker ook op de loyaliteit van sponsoren en seizoenkaarthouders.

 

Het bestuur én de Raad van Commissarissen van Stichting Topijshockey Limburg hebben zichzelf de inspanningsverplichting opgelegd om de grenzen van het toelaatbare op te zoeken om een verantwoorde herstart van seizoen 21-22 te laten plaatsvinden. Zij realiseren zich namelijk terdege dat sponsoren en seizoenkaarthouders noodzakelijk zijn om de competitie te kunnen continueren.

 

Onze hoofdsponsor Snackpoint heeft zijn vertrouwen uitgesproken en Roger en Marlie Gielen zullen dan ook op korte termijn met goed nieuws naar buiten treden.

 

Natuurlijk zijn ook wij afhankelijk van de Corona-regels en protocollen zoals die gelden in Nederland en België. Deze regels kunnen per land maar ook per ijshal verschillen. Hou voor het actuele nieuws hierover onze socials en het nieuws van de diverse clubs in de gaten.

 

Wij zijn in ieder geval blij dat we weer gaan starten en hopen jullie snel weer te mogen begroeten bij de wedstrijden van Snackpoint Eaters Limburg.


De stewards van Snackpoint Eaters Limburg in de picture

Voor de wedstrijd van Snackpoint Eaters Limburg tegen Ultim Air Hijs Hokij den Haag spraken we met een van de in gele jassen gestoken stewards.

 

Ze zijn al jaren vaste prik tijdens de thuiswedstrijden van het Geleense team. Zij zorgen voor de veiligheid in de hal, dragen door hun aanwezigheid en optreden bij aan een sfeervolle wedstrijd en regelen mede dat iedereen een fijne wedstrijd heeft.

We stellen u voor aan Mickel Baggen, een van de gastheren van Snackpoint Eaters Limburg.

 

Mickel werkt al sinds 6 jaar als steward tijdens de thuiswedstrijden, op wisselende plekken.

 

Hij straalt rust uit en geeft ook aan dat het in alle gevallen belangrijk is om als gastheer naar de fans van zowel de uit- als de thuispartij die rust te laten zien.

 

Mickel werkt sinds dit jaar ook bij LACO bij de technische dienst en  rijdt ook af en toe op de Zamboni om het ijs te bereiden.

 

Mickel werd een zestal jaren geleden benaderd door een andere steward. Hij was al fan, heeft zelfs ook ijshockey gespeeld in Geleen en in Maaseik.

 

Zijn belangstelling voor het spelletje was even verwaterd omdat hij bij defensie werkte en dus vaak weg was.

 

Sinds hij steward is zien we hem weer elke week in de hal. We zijn blij met onze stewards en wensen Mickel en natuurlijk ook zijn collegaś veel succes met hun belangrijke werk.


Afhalen business- en seizoenkaarten UPDATE

Afhalen business- en seizoenkaarten 

 
Zondag vanaf 18u zijn de businesskaarten af te halen bij de ingang van de VIP ruimte. De seizoenkaarten zijn onder in de hal af te halen bij de kassa. Neem u mailbewijs even mee voor een snelle afhandeling. 
 
Voor fans met FSI korting zorg dat u FSI VERKLARING in orde is anders kunnen we uw kaart niet meegeven.
 
Ook de losse verkoop kaarten worden onder in de hal gescand.
 
Voordat u het complex van Glanerbrook kunt betreden is er uiteraard een QR corona check bij de ingang van Glanerbrook. 
 
Let op! Er is geen kassaverkoop, kaarten kunt u online bestellen via www.eaters.nl/dagkaarten