SEIZOENKAARTEN

Reactie IJshockey Nederland biedt perspectief

De Nederlandse clubs die IJshockey Nederland hebben verzocht voor toestemming om te onderzoeken of toetreding tot de Duitse ijshockeycompetitie in de Regional Liga West mogelijk is, hebben in de basis een positief antwoord gekregen.
STEL-voorzitter Ron Lahay is begrijpelijkerwijs blij met deze opstelling van IJshockey Nederland: “Na een moeilijke week biedt dit zeker perspectief. We kunnen in ieder geval weer vooruit.”

De agenda van de Eaters-preses zal de komende weken waarschijnlijk weinig gaten vertonen. Lahay: “Ik denk dat er heel wat gesprekken zullen plaatsvinden voordat we precies weten hoe het komende seizoen er voor ons uit gaat zien.

 

Maar de positieve houding van IJshockey Nederland, geeft moed om aan iets moois te bouwen.”


BeNe League definitief van de baan, wat zijn de opties!

Helaas is de afgelopen dagen gebleken dat er definitief een einde komt aan de Stichting Grensoverschrijdend ijshockey en de samenwerking tussen IJshockey Nederland en de KBIJF met betrekking tot het gezamenlijk organiseren van de BeNe League competitie. Het blijft spijtig te constateren dat de favoriete optie van alle betrokken clubs niet kan worden gerealiseerd.

 

Dinsdagavond hebben de voorzitters van Den Haag, Geleen, Heerenveen en Zoetermeer met elkaar overleg gehad over de ontstane situatie.

 

Er werden diverse opties besproken;

 

1. De BeNe League teams laten deelnemen in de Eredivisie competitie is voor zowel IJNL als voor de clubs geen optie;

 

2. De BeNe League teams uit laten komen in een topcompetitie met zes gelijkwaardige teams is voor de clubs zoals bekend geen realistische optie;

 

3. De clubs voelen een hoge mate van verantwoordelijkheid voor de spelers (ca. 80) en alle betrokkenen bij het ijshockey en willen voorkomen dat deze tussen wal en schip vallen. 

 

De conclusie van de vier clubs is dat er feitelijk maar één optie overblijft waarvan het de moeite is om de haalbaarheid nader te onderzoeken en dit betreft een samenwerkingsverband met de clubs die uitkomen in de Duitse Regionale Liga West. In het seizoen 2022-23 nemen hier voorlopig 10 teams (6 Duitse en de 4 Belgische ‘BeNe League teams’) aan deel, de inschrijving loopt tot 15 juli. 

 

Den Haag, Geleen, Heerenveen en Zoetermeer hebben daarom vanmiddag IJNL gevraagd hieraan haar medewerking te verlenen, zodat de clubs de komende dagen de verkenning kunnen starten of de samenwerking met de Duitse competitie haalbaar is.

 

Voor de Geleense fans zou het een fantastische uitbreiding zijn met 6 Duitse teams, aangezien deze nagenoeg allemaal in onze regio (rond de 100 km) liggen, op EC Lauterbach (330 km) na. Voor Den Haag, Heerenveen en Zoetermeer komt er dan echter een paar honderd kilometer reistijd bij, maar een liga met 14 teams zou natuurlijk geweldig zijn voor het ijshockey!


Nederlandse clubs wederom verrast door plan B van Belgische clubs…

Waar de Nederlandse clubs nog in gesprek waren over een doorstart van de BeNe League met IJNL, hakken de Belgische clubs gesteund door hun federatie, de knoop door en sluiten zich aan de Duitse Regionaal Liga.

 

Deze liga zal nu uit 10 teams bestaan en eind september starten.

 

Ondertussen zijn de 5 NL clubs (Geleen, Tilburg, Heerenveen, Zoetermeer en Den Haag) nog in gesprek met de bond. Als de NL clubs zich ook eventueel willen aansluiten bij de Regional Liga dan zal IJNL de clubs ‘vrij’ moeten geven.

 

Binnenkort meer nieuws!


Snackpoint Eaters Limburg compleet verrast door besluit IJshockey Nederland

Voorzitter Ron Lahay van S.T.E.L., de stichting die Snackpoint Eaters Limburg bestuurt, werd gisteravond onaangenaam verrast door het besluit van IJshockey Nederland om te breken met de Belgische IJshockey Federatie en zich daarmee terug te trekken uit de BeNe-League.

 

Volgens Lahay is dit een eenzijdig besluit waar S.T.E.L. niet achter staat. Net als collegae-bestuurders was hij niet op de hoogte van deze beslissing toen IJshockey Nederland e.e.a. publiceerde op hun website.

 

Lahay: “We zitten midden in de voorbereiding op een nieuw seizoen en zijn enthousiast bezig met een vergaande professionalisering van onze organisatie. Alle Nederlandse en Belgische clubs waren in afwachting van een reactie op een unaniem voorstel voor een opzet voor een grensoverschrijdende competitie voor komend seizoen. De reactie van IJshockey Nederland kwam gisteravond dan ook als een totale verrassing.

 

Ik ben er helemaal kapot van. We zijn gewoonweg voor het blok gezet – wat mij betreft een ongehoorde en onacceptabele manier van handelen. We zullen kijken wat dit voor gevolgen heeft en hoe we hier verder mee om moeten gaan.”


IJNL BEËINDIGT PER DIRECT DE DEELNAME AAN DE BENE-LEAGUE

IJshockey Nederland heeft de verdere samenwerking en ontwikkeling met de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie (KBIJF) in de grensoverschrijdende BeNe-League competitie per direct beëindigd.

 

Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen, in de aanloop naar en gedurende het afgelopen seizoen, is in overleg met de Nederlandse BeNe-League clubvoorzitters een proces gestart voor de zoektocht naar de invulling van een positieve en vruchtbare samenwerking met de Belgische collega’s in de BeNe-League. Dit open en transparante proces heeft via meerdere contactmomenten geleid tot enkele gezamenlijke uitgangspunten voor de continuering van de samenwerking in de BeNe-League.

Ondanks alle inspanningen van de zijde van de bond en clubbestuurders heeft IJshockey Nederland helaas vast moeten stellen dat de door de KBIJF verkozen uitgangspunten haaks staan op de normen, waarden en ambitieplannen van IJshockey Nederland.

Bij gebrek aan voldoende draagvlak ziet IJshockey Nederland daarom helaas geen heil meer in de voortzetting van verdere samenwerking met de KBIJF waardoor er een einde komt aan de BeNe-League. De afgelopen jaren heeft de BeNe-League een positieve impuls gegeven aan de sportieve ontwikkelingen van het ijshockey in beide landen, maar over de manier waarop dit een vervolg zou moeten krijgen in het seizoen 2022/2023 is helaas geen overeenstemming gekomen.

IJshockey Nederland richt zich daarom vanaf nu op de voorbereidingen voor de inrichting van een sterke nationale Nederlandse (beker)competitie op het allerhoogste niveau in het seizoen 2022/2023. Met alle kennis en kunde in het Nederlandse ijshockey en de waardevolle ervaring met de grensoverschrijdende competitie in de vorm van de BeNe -League heeft het bestuur van IJshockey Nederland er alle vertrouwen in dat het nationale ijshockey met de gekozen koers een positieve toekomst tegemoet gaat.

 

bron:IJNL


Nieuwe werkgroep communicatie

De Stichting Topijshockey Eaters Limburg (S.T.E.L.) werkt sinds kort met een nieuwe Werkgroep Communicatie. Deze werkgroep bestaat uit zes personen en heeft zich tot doel gesteld de uitingen namens S.T.E.L. verder te professionaliseren, om zo gelijke tred te houden met de bestuurlijke, organisatorische en technische ontwikkeling van het Geleense ijshockey.

 

Voorzitter Ron Lahay heeft daarbij de eindverantwoordelijkheid als het gaat over uitingen over bestuur en organisatie. Peter Knops neemt het technische gedeelte voor zijn rekening.

 

Ben Dols en Ron Moors (die al samenwerkten aan het Eaters-boek TROTS. STRIJD. PASSIE.) leveren teksten en beeldmateriaal aan. Jos Janssen (die ook bijdroeg aan het jubileumboek) zet zijn schrijverskwaliteiten in voor de wekelijkse wedstrijdverslagen.

 

Michel Ruipers doet wat hij al sinds jaar en dag doet: hij plaatst de uiteindelijke items op websites en social media-kanalen, of stuurt berichten richting de pers.


Ritchie van Hulten verruilt Glanerbrook voor de Uithof

Snackpoint Eaters Limburg neemt afscheid van Ritchie van Hulten. De gewaardeerde verdediger gaat komend seizoen uitkomen voor Den Haag.

 

Wij bedanken Ritchie voor zijn inzet in de Geleense kleuren en wensen hem veel succes bij de regerend Bekerwinnaar en Landskampioen.


Stap voor stap richting de play-offs

Afgelopen dinsdag 25 januari werden we tijdens de persconferentie van de regering deelgenoot van de langverwachte en noodzakelijk geachte versoepelingen rondom de corona maatregelen. Hoewel het in eerste instantie zeer positief leek, werd de euforie al heel snel de kop ingedrukt toen bleek dat de 1,5 meter gehandhaafd moest blijven en er slechts een derde van de maximale capaciteit van de hal benut mag worden. Want daarmee kunnen we in de ijshal maar een maximum van ± 250 bezoekers plaatsen.

 

Daar hebben we als bestuur behoorlijk mee zitten worstelen. Want hoe kunnen we hier het beste invulling aan geven, wetende dat welke keuze we ook maken, we mensen moeten teleurstellen. We hebben dan ook in eerste instantie overwogen om te spelen zonder publiek. Maar uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om zondag aanstaande seizoenkaarthouders en sponsoren toegang te verlenen. Dat betekent dat er voor die wedstrijd geen dagkaart-verkoop zal zijn. Verder kunnen we ook geen publiek van de tegenpartij toelaten.

 

We gaan de gang van zaken aanstaande maandag evalueren en kijken dan van wedstrijd tot wedstrijd of we hier veranderingen in aan kunnen of moeten brengen.

 

Maar we kunnen het niet alleen. We doen hierbij dan ook een dringend beroep op jullie medewerking en gezond verstand om zondag zaken soepel en conform de geldende corona regels te laten verlopen. We zullen de stroom aan bezoekers verdelen door de sponsoren bovenlangs de ijshal en de VIP-tribune te laten betreden. De overige bezoekers worden via de trap naar beneden richting de ijshal geleid, waarbij gevraagd wordt om met een staankaart ook op de staantribune plaats te nemen, staan mag mits op anderhalve meter van elkaar (gezinsleden uitgezonderd). Blijf staan en verplaats je niet (onnodig) door de ijshal.

 

Houdt svp rekening met het feit dat er geen vaste zitplaatsen zijn. Jullie dienen op 1,5 meter afstand van elkaar plaats te nemen (uitzondering zijn de personen uit 1 gezin) en bij verplaatsing is het gebruik van een mondmasker verplicht. De horeca in het gehele complex blijft gesloten. Er zal geen shirtloterij worden georganiseerd en ook de tunnel en de Blue-devil zal helaas ontbreken. De M.O.T.M. zal digitaal worden georganiseerd.

 

Als iedereen mee wil werken, dan kunnen we ook ná zondag met publiek blijven spelen en wellicht kunnen we dan ook anderen toelaten dan de groepen zoals eerder genoemd.

 

Als bestuur willen we nogmaals benadrukken dat we ons terdege beseffen dat we hierdoor mensen teleurstellen, maar we worden gedwongen ons aan de regels te houden en dan is dit voor nu wat het is.

 

Hou voor de laatste ontwikkelingen onze socials in de gaten en volg in de ijshal de aanwijzingen van de gastvrouwen en gastheren op, alleen op die manier kunnen we er SAMEN voor zorgen dat we op (korte) termijn weer in een volle ijshal van het mooie spelletje mogen genieten.

 

Met sportieve groet,
Bestuur STEL


Statement clubs: “Heerenveen heeft maling aan unaniem gemaakte afspraken”

De afgelopen maanden is er veel ruis geweest over de situatie van UNIS Flyers Heerenveen en haar ‘student’ import Riku Pitkänen. In oktober tradt de Frieze club twee wedstrijden, tegen UltimAir Hijs Hokij en Snackpoint Eaters, aan met deze import zonder dat deze speelgerechtigd was verklaard door de BeNe League organisatie. De Flyers wonnen deze twee wedstrijden, maar werden door de BeNe League organisatie later teruggedraaid in verliespartijen wegens het opstellen van een illegal player. Heerenveen heeft toen besloten om twee keer een kort geding aan te spannen tegen de League. 

 

Alle zeven BeNe League clubs zijn het eens met het besluit dat de League organisatie toen heeft genomen op basis van de gemaakte afspraken. Daarvoor moeten we even terug naar het voorjaar van 2021. De teams die nu uitkomen in de BeNe League hebben in die tijd meerdere keren met elkaar overleg gehad over de toekomstige invulling van de competitie. In de vergaderingen van 21 maart en 12 april zijn hierover vele afspraken gemaakt zoals:

  • Afschaffing van de U21 regeling
  • Aantal wedstrijden per weekeinde
  • Competitie planning (beker, nationaal kampioenschap en BeNe League kampioenschap)
  • Maximaal 2 imports per team, waarbij Heerenveen voor het seizoen 2021-2022 slechts 1 import mag opstellen als gevolg van het faillissement van het voorgaande seizoen.
  • Studenten import regeling. 1 speler per team met als regel dat deze niet mag worden gehaald, voor meerdere jaren in NL of België gaat studeren, eigen huisvesting heeft, op zoek is naar een team om te ijshockeyen en speelt zonder enige vergoeding.
  • Etc.

Unanieme overeenstemming
Van al deze afspraken zijn verslagen gemaakt en zijn ter goedkeuring toegezonden naar alle deelnemende voorzitters van de acht BeNe League teams. Alle voorzitters, ook Heerenveen, zijn toen akkoord gegaan met de in het verslag opgenomen wijzigingen, waardoor er een unanieme overeenstemming is ontstaan. Vervolgens zijn deze verslagen toegezonden naar de bestuursleden van de BeNe League met het verzoek om de voorgestelde wijzigingen goed te keuren. In een vergadering tussen het bestuur en de acht clubs die heeft plaatsgevonden in augustus zijn al deze punten kort besproken, vastgesteld en goedgekeurd. Géén enkele club heeft tegen deze wijzigingen gestemd.

 

Door verschillende omstandigheden waren helaas de wijzigen nog niet doorgevoerd in het BeNe League speelreglement bij de start van het seizoen. Gedurende het seizoen is er een discussie ontstaan tussen Heerenveen en de BeNe League-organisatie over de inzet en de goedkeuring van de door Heerenveen aangemelde haar ‘student’ import Riku Pitkänen. Op grond van de gemaakte afspraken zijn alle clubs van mening dat duidelijk aantoonbaar is dat de speler niet voldoet aan de (tussen de clubs afgesproken) criteria.

 

Juridische strijd
De afwijzing van de ‘student’ import en de twee opgelegde verliespartijen is voor Heerenveen aanleiding geweest om twee keer een kort geding aan te spannen tegen de BeNe League. Uiteindelijk heeft Heerenveen juridisch haar gelijk gekregen, omdat de rechter van oordeel is dat onvoldoende duidelijk is gebleken dat het nieuwe speelreglement is vastgesteld door het bestuur. Vervolgens heeft Heerenveen zich beroept op het oude speelreglement om de tweede import alsnog af te dwingen. Ook zijn de twee beker/BeNe League wedstrijden gecorrigeerd tegen UltimAir Hijs Hokij en Snackpoint Eaters Limburg, die Heerenveen eerst reglementair had verloren.

 

Grote woede
De uitspraak van de rechter zal door iedereen worden gerespecteerd, maar Heerenveen heeft bij de zeven andere clubs grote woede op haar hals gehaald door ten koste van alles een speler speelgerechtigd te krijgen, waarbij men blijkbaar maling heeft aan de tussen de clubs gemaakte afspraken. Een veelzeggende en beschamende actie nadat met name de Nederlandse clubs zich hebben ingespannen om Heerenveen bij de BeNe League te houden, ondanks een faillissement het seizoen daarvoor. Door dit alles wilden geen van de zeven clubs nog tegen Heerenveen spelen. Op nadrukkelijk verzoek van het bestuur is uiteindelijk besloten dit niet door te zetten en met de nodige tegenzin spelen de clubs de wedstrijden tegen Heerenveen.

 

De clubs voelen zich uiteraard bedonderd door dit vals spelen en het niet nakomen van de samen gemaakte afspraken, maar de grootste zorgen gaan vooralsnog uit naar het in stand houden van de competitie en dat is gezien de Corona situatie al lastig genoeg.


2e seizoenshelft gaat beginnen!

Komende zaterdag begint voor Snackpoint Eaters Limburg de 2e seizoenshelft na de coronabreak die het BeNe-League bestuur samen met de clubs inlastte in december. Eaters begint trouwens zaterdag eerst met de 2e wedstrijd in de serie van de halve finale beker tegen UNIS Flyers Heerenveen.

 

De eerste wedstrijd ging na overtime verloren in Geleen. Indien Heerenveen wint komende zaterdag is het dus naast Den Haag de andere finalist, wint Eaters dan komt en een beslissende 3e wedstrijd.

 

Eventuele 3e wedstrijd

Normaal gesproken zou de 3e wedstrijd in Geleen gespeeld worden i.v.m. de eindstand na de poulewedstrijden. Maar dit kan allemaal in de prullenbak want zoals bekend liep er nog een hoger beroep bij de tuchtraad over de afgenomen punten van Heerenveen na de speelgerechtigdheid van hun Finse aanvaller.

 

Hedenmorgen heeft Flyers ook hier in gelijk gekregen en zo krijgt het dus 6 punten (winst in Den Haag en Geleen) bijgeschreven. Hierdoor gaat het thuisvoordeel terug naar Heerenveen, de (eventuele) 3e wedstrijd zal dan op woensdag 26 januari gespeeld worden in Thialf.

 

BENE League

Zondag speelt Eaters ook tegen Heerenveen, maar dan voor de BeNe League. Deze wedstrijd zal zonder publiek worden gespeeld maar natuurlijk zullen we een livestream verzorgen zoals gewoonlijk.

 

De overige wedstrijden (tot aan de Playoffs) in de BeNe League van Snackpoint Eaters Limburg zijn:

 

22 januari 18:45u |  Luik Bulldogs – Snackpoint Eaters Limburg

23 januari 19:00u | Snackpoint Eaters Limburg – Zoetermeer Panters

29 januari 20:00 | Leuven Chiefs – Snackpoint Eaters Limburg

30 januari 19:00 | Snackpoint Eaters Limburg – Heylen HYC Herentals

 

04 februari 20:30 | UltimAir Den Haag – Snackpoint Eaters Limburg

06 februari 19:00 | Snackpoint Eaters Limburg – Mechelen Golden Sharks

16 februari 20:30 | Snackpoint Eaters Limburg – Bulldogs Liegé

19 februari 20:30 | Mechelen Golden Sharks – Snackpoint Eaters Limburg

20 februari 19:00 | Snackpoint Eaters Limburg – UltimAir Den Haag

25 februari 20:45 | Zoetermeer Panters – Snackpoint Eaters Limburg

26 februari 20:30 | Snackpoint Eaters Limburg Eaters – Heylen HYC Herentals

Hoe de Playoffs en Kampioenschap van Nederland ingevuld gaan worden zal later bekend gemaakt worden.

 

Het team

Snackpoint Eaters Limburg beginnen de 2e seizoenshelft zonder 2 spelers die om privé redenen gestopt zijn, Eaters gaan verder zonder Floris van Elten en Paul van Sambeek. Tevens heeft Matt Beer een blessure opgelopen en is het momenteel nog niet duidelijk of hij nog kan spelen dit seizoen. Ook Lars Engwegen kampt met een blessure.

 

Daar tegenover zijn Evo Suurhoff en Cas Dieteren wel weer terug op het ijs ook zal Sam Taci zijn rentree maken bij het team.


koop jouw seizoenkaart