TICKETS-SHOP
MAN OF THE MATCH

Eaters Limburg verlengen de overeenkomsten met technische staf

Het zijn onrustige en onzekere tijden en ondanks het nieuws dat er spelers zijn die elders hun heil zoeken zijn de Eaters op de achtergrond hard aan het werk om een representatief team op de been te brengen. Geen team zonder coaching staf en daarom zijn wij verheugd over een verlenging in de samenwerken met onze gehele technische staf. De eindverantwoording zal komend seizoen geheel in handen zijn van Gints Bikars met Alf Philippen direct aan zijn zijde. Daarnaast zullen ook Erik Tummers, Zvonko Gibbels (Goalie Coach) alsook Lambert Keulen weer hun taken op zich nemen en technische staf compleet maken.

De gehele technische staf maakt onderdeel uit van het plan “Eaters 2.0” welk een andere invalshoek zal hebben in vergelijking tot de voorgaande periode(s). Doel van Eaters 2.0 is een basis van “eigen” jongens aangevuld met spelers van buiten af die een Eaters hart hebben en vervolgens de intentie om 2 of 3 import-spelers aan te trekken. Het Eaters 2.0 is een plan wat initieel vanuit dragende spelers werd geïnitieerd in nauwe samenwerking met de technische staf en een afvaardiging van het bestuur.

Uitgangspositie: zelfreflectie en leermomenten oppakken van de voorgaande periode(s).
Duidelijk is een selectie maken wie er wel en wie er niet in het Eaters 2.0 passen en het hernieuwd vastleggen van doelstellingen rekening houdende met de situatie waarin wij ons bevinden

Hoofddoel: continuering van IJshockey in Geleen op het hoogste niveau op een verantwoorde manier zonder het nemen van onnodige (financiële) risico’s
Eaters 2.0 houdt ook een nauwe samenwerking in met de technische leiding van de VJB om zo op een verantwoorde manier eigen jeugd op een zo naadloos mogelijke manier een overgang te laten maken naar het team van S.T.E.L. (Eaters Limburg).

De eerste aanzet van deze hernieuwde samenwerking heeft afgelopen week al plaatsgevonden in een gesprek met afgevaardigden van beide besturen (met in achtneming van de anderhalve meter economie en de richtlijnen van het RIVM) Nu hebben de laatste jaren toch al meerdere spelers de overstap gemaakt vanuit de jeugd naar het team van Eaters Limburg, maar er is ook hier ruimte voor verbetering. Deze gedeelde verantwoordelijkheid wordt door beide organisatie gedragen.

Nu wij de technische staf hebben bekend gemaakt zullen snel publicaties komen over de spelers. Ook hier geldt dat geen nieuws vaak goed nieuws teweeg brengt. Echter kunnen we de moeilijke tijd waarin wij ons bevinden niet verloochenen en zal alles wat er gebeurt met in achtneming van de situatie worden genomen rekening houdend met beslissingen gemaakt door de regering(en) en de bond(en).

De opzet om spelers bekend te maken zal vanuit een ander perspectief worden benaderd.

Vanuit de spelers groep onderstaand bericht:

Eaters2.0

Van het afgelopen seizoen hebben wij veel geleerd. Wij hebben geleerd over hoe wij in de toekomst bepaalde dingen niet meer aan gaan pakken. Wij hebben geleerd dat Geleen een karakter heeft waar wij te veel van zijn afgeweken. Daar komt vanaf nu verandering in. Wij willen terug naar dat typisch Geleense karakter. Wij willen terug naar een basis van Geleense jongens aangevuld met spelers die elk hun eigen waarde toevoegen aan het team. Team is het sleutelwoord in deze zin, wij willen een team bouwen waarin de mannen een familie zijn. Wij willen een team bouwen waarin de mannen voor elkaar door het vuur gaan. Wij willen een team bouwen waar jullie trots op kunnen zijn.

In de komende weken gaan we bekend maken wie in dit team zal vechten voor elke centimeter ijs zoals ook ander nieuws dat jullie als sponsoren, fans en vrijwilligers mogen verwachten van het aanstaande seizoen.

Welcome back to the Hell of the South
Wordt vervolgd.


Zomer update #2 | Heb vertrouwen in de organisatie!

Beste fans, vrijwilligers en sponsoren,

We krijgen veel vragen over:

“waarom is het zo rustig vanuit het Eaters kamp?”
“Het lijkt op een leegloop”
“krijgen we wel een BeneLeague team komend seizoen”

Het is inderdaad rustig vanuit het Eaters kamp richting de buitenwereld, maar dat betekent absoluut niet dat er niets gaande is achter de voorlopig nog gesloten deuren.

Reden voor ongerustheid? Neen, echter…..

Wij willen en moeten realistisch blijven, niet onverschillig geld uit geven in deze onduidelijke en onzekere tijden waarin iedereen zich op dit moment bevindt. Daarom dan nu hier een communiqué; wij hebben dit seizoen gekozen voor een andere aanpak het zgn. Eaters 2.0.

In tegenstelling tot afgelopen seizoen, toen waren wij zowat als eerste van de BeneLeague teams die hun team compleet hadden. Dus wij kiezen nu bewust voor een andere aanpak. Er wordt achter de schermen op allerlei gebied keihard gewerkt, zowel op bestuurlijk maar zeker op operationeel gebied.

Niemand is in het bezit van een werkende glazen bol die ons kan aangeven waar we staan op bijvoorbeeld 1 september? Is het vervelend dat er spelers vanuit het team van afgelopen seizoen ons gaan of hebben verlaten? Absoluut! Blijkbaar kan er bij onze con-collega’s wel met geld worden gestrooid iets dat wij onder geen voorwaarden kunnen en gaan doen, dus daar hebben wij op dit moment veel last van.

Maar dit is iets van alledag. Vaak moet men keuzes maken en keuzes creëren vervolgens weer andere opportuniteiten. Heel vaak moet men onderzoeken, ervaren of het gras inderdaad groener is bij de buren. Tijd zal het leren. Wij zijn dus hard bezig om ondanks de onzekere tijden die Covid19 met zich meeneemt bezig om het team voor de komend seizoen gestalte te geven en wij trachten vervolgens om een zo competitief mogelijk team op de been te krijgen.

Wij komen binnen afzienbare tijd ook naar buiten met nieuws, wij vragen alleen voor wat extra geduld.
Heb vertrouwen in de organisatie, dat hebben wij ook in onze trouwe schare fans.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Bestuur en Technische staf Eaters Limburg.


‘Zomer’ update seizoen 2020-2021 | nummer 1

Beste Eaters-Fans,

Het is een roerige tijd die wordt overheerst door vooral onzekerheden met daaraan verbonden vraagtekens.
De grootste prioriteit heeft op dit moment alles rond het beruchte Covid-19 virus de grootste aandacht,
Wij krijgen, wellicht terecht, vragen van de achterban over statussen en verschillende informatievoorzieningen.
Dit betekent overigens niet dat het qua ijshockey bij de Eaters allemaal stil ligt echter alles wat gebeurt, gebeurt met serieuze hindernissen.

Aangezien het niet is toegestaan om elkaar, bestuur, technische staf en spelers persoonlijk te ontmoeten , moet alles via telefoon, mails of video conference gebeuren. Achter de schermen wordt er volop doorgehaald om alles op alles te zetten om ook voor seizoen 2020-2021 ijshockey op een verantwoorde manier ijshockey in Geleen te kunnen garanderen.

Wij hopen op korte termijn verschillend nieuws naar buiten te brengen, echter moet dat allemaal onder bepaalde voorwaarden worden vastgelegd. Niemand heeft een glazen bol en weet wat ons nog allemaal te wachten staat.
vooralsnog hopen wij dat iedereen gezond blijft met vooral het devies:
#STAY@HOME!

Dank voor jullie ietwat geduld.
Bestuur S.T.E.L


Grote eindejaar Veiling

Het seizoen is al een tijdje ten einde dus wat ons rest is de veiling. Er zullen maar liefst 69 shirts aangeboden worden. Alle thuis en uitshirts van het afgelopen seizoen, aangevuld met oudere shirts van eerdere seizoenen, een kaal Teddy Bear Shirt en de shirts van Matt Beer.

De startprijs van de shirts is € 35,- de minimale verhoging is zoals altijd 5,-. Het automatisch bieden hebben we eruit gehaald, dus elk bod is meteen bindend. De verlenging blijft natuurlijk wel want zo heeft iedereen de kans om een tegenbod te doen.

De veiling eindigt op 27 maart om 20:00 uur. I.v.m. de Corana virus zullen de shirts n de regio van Geleen bezorgt worden, nadat het bedrag van het shirt is overgemaakt. Meer info zal in de ‘winning-mail’ staan.

Maak hier je account aan: www.eaters.nl/mijn-account waarna  je via www.eaters.nl/veiling kunt bieden.
Via www.eaters.nl/mijn-veilingen kun je jouw biedingen zien en je account eventueel aanvullen!


Alf Philippen en Gints Bikars nemen dagelijkse leiding

Alf Philippen en Gints Bikars nemen dagelijkse leiding van het Microz Eaters Limburg team over.

Na een meer dan roerige week waarin noodgedwongen afscheid genomen moest worden van Andy Tenbult is door het bestuur snel gereageerd om tot een overeenstemming te komen met een volledig technische staf.

Na het weekend was het verre van zeker of naast Alf Philippen ook Erik Tummers en Lambert Keulen zouden aanblijven. Toen na meerdere gesprekken met Alf het duidelijk was dat hij wilde aanblijven, hebben ook Erik en Lambert zich solidair getoond.

Duidelijk was dat er naast Alf een tweede persoon zou moeten worden aangesteld, deze werd al snel gevonden in de persoon van de Let Gints Bikars die de laatste periode toevallig voor zakelijke redenen in het Geleense aanwezig was, maar hierover later wellicht meer.

Nadat het bestuur in eerste instantie een gesprek met Gints had gevoerd heeft er vandaag een vervolggesprek plaatsgevonden waarin ook Alf Philippen heeft aangeschoven. Belangrijk hierin was om te kijken of hier een klik zou ontstaan, het antwoord hierop moge duidelijk zijn.

Gints Bikars is een oude bekende in Geleen, in het seizoen 2002-2003 heeft Gints naast jeugdtrainer ook destijds de coaching van het eerste van Wil Zwarthoed overgenomen. Dit voordat Manfred Wollf een seizoen later werd aangesteld. In de jaren hier opvolgend heeft Gints voornamelijk in Letland verschillende coaching rollen op zich genomen.

Gints en Alf zijn vanavond meteen aan het team voorgesteld als hoofd-coaching staff en e.e.a. werd met gejuich van de gehele spelersgroep in ontvangst genomen.

Omdat ook Guido afgelopen week had aangegeven niet verder te kunnen fungeren als goalie coach en hier toch noodzaak voor bestaat is er vanuit het bestuur weer contact gezocht met Zvonko Gibbels. Zvonko is jaren als goalie coach actief geweest en had enkele maanden geleden aangegeven weer iets voor het ijshockey te willen betekenen. Dit was om verschillende valide redenen destijds in de ijskast geplaatst. Zvonko had destijds de intentie om dit samen met Guido te willen doen.

Vanwege de situatie rond Andy en Guido heeft Zvonko, idem als Alf, Erik en Lambert, na ons contact hiervoor bedenktijd gevraagd. Echter ook vanwege het ijshockey belang voor Geleen heeft hij de rol als goalie coach uiteindelijk toch geaccepteerd.

Het bestuur is verheugd over feit dat zij op deze korte termijn bovenstaand kan presenteren en men zich weer volledig kan focussen op het enige belang : IJSHOCKEY


Addendum: Guido Walenciak

Initieel leek het erop dat goalie-coach Guido Walenciak voorlopig deel zou blijven maken van de technische staf, echter heeft Guido om persoonlijk redenen hiervan moeten afzien om niet in de laatste plaats loyaal te blijven aan zijn 40-jarige vriendschap met Andy.

In de consternatie is dit stuk tekst in de perscommuniqué weggevallen.

Wij als bestuur en staf respecteren deze beslissing en danken ook Guido Walenciak voor de afgelopen 2.5 jaar als lid van de technische staf en steun en toeverlaat van onze 3 goalies nu en de afgelopen seizoenen.

Guido: bedankt voor alles en succes voor nu en in de toekomst

Met sportieve groet
Peter Knops Team manager en Bestuurslid technische zaken Microz Eaters Limburg


Microz Eaters Limburg neemt afscheid van coach Andy Tenbult

Het bestuur van Microz Eaters Limburg heeft donderdag in overleg met coach Andy Tenbult besloten om het seizoen niet samen af te maken.

De voornaamste reden voor deze, toch abrupte, beslissing, is het verlies van vertrouwen van de spelersgroep in de coach.

De ontstane situatie was van dien aard dat langer uitstellen van deze beslissing onverstandig zou zijn geweest.

Voorlopig zal Alf Philippen de leiding over het team overnemen, hij zal worden bijgestaan door Erik Tummers en Lambert Keulen.

Het bestuur en staf danken Andy voor de afgelopen 2,5 jaar en wensen hem veel geluk toe voor de toekomst.


Vrijwilligersavond Microz Eaters!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 10-12 zijn onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Als organisatie zijn we ons ter degen bewust van dat ijshockey in Geleen niet mogelijk is zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Deze mensen zien vaak nauwelijks iets van de thuiswedstrijden omdat ze bezig zijn met het uitvoeren van hun vrijwilligers taak en dit dan geheel belangeloos. Om ze hiervoor te bedanken proberen we ieder seizoen, in de maand december iets te organiseren. Dit jaar hebben we op de locatie van onze partner Acaleph een leuke en interactieve avond beleefd.

Na het openingswoord van voorzitter Ron Lahay, die namens het bestuur, technische staf en de spelersgroep zijn dank en waardering voor de vrijwilligers uitsprak, werden de vrijwilligers verwend met een overheerlijk buffet, verzorgd door Toko Bopp.

Na het eten werd de groep verdeeld in 3 sub-groepjes die vervolgens ieder op hun beurt een stukje theorie over brandveiligheid volgden, het daadwerkelijk blussen van een brandje én het rijden op een heftruck-simulator in de praktijk uitvoerden.
Om 21.45 werd het actieve programma afgesloten met een ludiek optreden van Ger Frenken die een geweldige buut bracht.
Aan het einde van de avond werden de vrijwilligers nog getrakteerd op een goodiebag, welke ter beschikking was gesteld door Luxe Brood- en Banketbakkerij Van den Bongard.

De drankjes zijn door Drankenhandel Vos perfect verzorgd, niemand is dan ook honger en/of dorst naar huis gegaan, misschien heeft de een of de andere vrijwilliger wel buikpijn gekregen van het lachen tijdens de buut van Ger Frenken maar dat is gezonde buikpijn zullen we maar zeggen.

Een speciaal woord van dank voor iedereen die deze avond mogelijk heeft gemaakt:

De spelersgroep van Microz Eaters Limburg
Perfact Group
Toko Bopp
Acaleph
wolf.partners
Drankenhandel Vos
Frans Smeets Dakbedekkingen
CTC transport
Coumans en Curfs
A&S Financieel Advies
Henny van Ommeren
Luxe Brood- en Banketbakkerij Van den Bongard
Klusservice Raven
van Roekel installatietechnieken B.V.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id=”vc_gid:1576088116486-58e4c001-bf07-7″ include=”16451,16450,16449,16448,16447,16446,16445,16444,16443,16442,16441,16440,16439,16438,16437,16436,16435,16434,16431,16430,16429″][/vc_column][/vc_row]


Hoog bezoek in Laco Glanerbrook!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Na roerige tijden in Glanerbrook,
Was er vandaag weer witte rook.

Sint en zijn pieten hebben zitten wachten,
En gelukkig is er gebeurd wat ze al dachten.

Nick is per onmiddellijk terug in de ploeg,
Dat is waar hij zelf om vroeg.

Sint vond dat het team daarom wat extra’s verdiende,
Hij bezocht daarom wat vrienden.

Twee partners van de Eaters wilde wel wat doen,
Deze bezorgde het team en de staf een kleinigheidje voor in de schoen.

Keulers Design & Print en Tasty Present hebben voor een ieder een choco-letter gegeven,
Zodat team en staf een leuke avond beleven.

De pieten hebben deze letters tijdens de training in het kleedlokaal gelegd,
Maar hebben dat tegen niemand gezegd.

De spelers hadden dit niet verwacht,
Namens spelers en staf hartelijk bedankt aan degene die deze verrassing bracht.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id=”vc_gid:1575497089679-d5643da7-3e3c-8″ include=”16345,16344,16342″][/vc_column][/vc_row]


Nick Verschuren pakt de draad bij de Eaters weer op.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De geruchten waren er al echter de klap is er gisteravond pas op gegeven. Nick heeft zich in de afgelopen dagen bij de voorzitter gemeld met de mededeling dat hij zich weer graag bij de selectie zou willen voegen.

Nadat er vervolgens zorgvuldig overleg met de technische staf en zeker niet in de laatste plaats overleg binnen het team heeft plaatsgevonden is dinsdagvond 3 december na de training unaniem beslist om Nick weer toe te laten tot het team.

De beslissing is gemaakt in het belang van het ijshockey in de breedste zin van het woord. De enkele weken ontstane situatie kende aanvankelijk enkel alleen verliezers en dit is met deze beslissing, nogmaals na uitvoerig overleg, omgedraaid in een pure win/win situatie. Uiteindelijk zijn wij als gehele organisatie (team, technische staf en bestuur) verheugd dat wij tot deze beslissing zijn gekomen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id=”vc_gid:1575447203098-1e3e1b4c-deeb-0″ include=”15910,15737,15612,15507″][/vc_column][/vc_row]